Kamer zoekt alternatief voor OV-kaart studenten

Coalitiepartijen PVDA en VVD onderzoeken de mogelijkheid van een trajectkaart voor studenten ter vervanging van de ov-studentenkaart.

Amsterdam. Coalitiepartijen PvdA en VVD willen onderzoeken of studenten toch gedeeltelijk gratis kunnen reizen naar hun hogeschool of universiteit.

In het regeerakkoord werd afgesproken dat er in plaats van de OV-studentenkaart, waarmee studenten doordeweeks of in het weekend gratis konden reizen met het openbaar vervoer, een kortingskaart zou komen. De coalitiepartijen willen nu dat minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) op zoek gaat naar een beter alternatief.

Voorwaarde is wel dat de bezuiniging van 400 miljoen die met de afschaffing van de ov-studentenkaart is gemoeid, gehaald wordt. Daarom is het financieel niet mogelijk een kaart te bedenken waarmee onbeperkt gratis kan worden gereisd door studenten.

Een trajectkaart waarmee alleen gereisd kan worden tussen woonplaats en school of stage behoort wel tot de mogelijkheden.

Minister Bussemaker schreef al eerder in een brief dat ze een ‘alternatief vervoersarrangement’ wil invoeren. Ze gaat daarover binnenkort in overleg met studenten en vervoerbedrijven.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de invoering van een leenstelsel in plaats van de studiefinanciering. Daar zullen de alternatieven voor de kortingskaart ook aan de orde komen. NRC