Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

‘Investeren in bouw in ruil voor steun plannen woningmarkt’

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Ministers Stef Blok en Jeroen Dijsselbloem zoeken in onderhandelingen met CDA-leider Sybrand van Haersma Buma naar steun voor het woningmarktbeleid van het kabinet. De coalitie zou in ruil voor die steun bereid zijn in de bouw te investeren, zoals het CDA wil.

Dat bevestigen bronnen binnen de coalitie en bij het CDA aan NRC Handelsblad. Dat minister van Financiën Dijsselbloem bij de onderhandelingen is betrokken, wijst erop dat het om substantiële bedragen kan gaan.

Het CDA liet begin deze week weten alle kabinetsplannen op de huurmarkt te blokkeren. Bij de oppositiepartij was ergernis ontstaan over de weigering van de verantwoordelijke minister Blok van Wonen (VVD) te praten over aanpassing van de plannen om het CDA tegemoet te komen. Steun van het CDA is cruciaal omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

De PvdA drong er bij Blok op aan om met het CDA te gaan onderhandelen, zeggen bronnen bij de coalitiepartner.

Doorgaan plannen woningmarkt van groot belang

Het doorgaan van de plannen op de woningmarkt is voor het kabinet van groot belang. Een van de voorstellen van het kabinet is een “verhuurdersheffing”, waarbij woningcorporaties geld moeten afdragen aan het Rijk. De hoogte van dat bedrag loopt op tot 2 miljard euro vanaf 2017. Zonder deze maatregel kan het kabinet zijn bezuinigingsdoelstellingen niet halen.

Of het CDA voor de benodigde meerderheid zal zorgen is nog zeer de vraag. Al te grote financiële toezeggingen kan Dijsselbloem vanwege het hoge begrotingstekort niet doen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een ander onderdeel van het woningmarktbeleid, het invoeren van inkomensafhankelijke huur bij sociale woningbouw. Volgende week moet Blok in de Eerste Kamer verschijnen waar het CDA probeert het verplicht aflossen van hypotheken te beperken.