Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Coalitie onder druk toch akkoord met later besluit over huurverhoging

Door bezuinigingen bij corporaties worden duizenden huurwoningen de komende jaren mogelijk minder goed onderhouden. Foto ANP / Koen Suyk

De Tweede Kamer heeft het debat over de verhoging van de huren voor hogere inkomens vanavond toch niet afgerond. Het debat gaat volgende week verder, besloot de Kamer, ondanks eerdere blokkades hiertoe van de coalitiepartijen.

Tot nu toe blokkeerden zij nog verzoeken van de oppositie om het debat uit te stellen, maar vanavond kwam PvdA-Kamerlid Jacques Monach toch met een voorstel het debat volgende week te vervolgen. Dat kreeg steun van de andere partijen.

‘Het is zeer krap’

Over het wetsvoorstel over de huurverhogingen zou vanavond moeten worden gestemd. Voor het einde van de maand zou ook de Eerste Kamer moeten instemmen, omdat de huurverhogingen op 1 juli zouden moeten worden doorgevoerd. Vandaag bleek dat het kabinet met het CDA onderhandelt om de steun van die partij te krijgen voor de plannen. Dat is nodig om de wet aangenomen te krijgen in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben.

Uitstel van het debat in de Tweede Kamer bleek vervolgens toch mogelijk.

“Met een beetje meer tijd kunnen we op een aantal punten misschien nog nader tot elkaar komen. Het is zeer krap, maar het zou te doen moeten zijn.” - Minister voor Wonen Stef Blok (VVD).

CDA in machtspositie

Het kabinet wil extra huurverhoging mogelijk maken voor mensen met hogere inkomens die in een sociale huurwoning wonen, om het zogeheten scheefwonen te ontmoedigen. Het CDA dreigt echter tegen te stemmen in de Eerste Kamer. Het kabinet laat een aantal alternatieven doorrekenen waarmee het CDA tegemoet kan worden gekomen.

Het CDA heeft vooral grote bezwaren heeft tegen een ander kabinetsplan voor de woningmarkt, de invoering van een verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Dat plan zou betekenen dat corporaties geen geld overhouden om te investeren, wat weer slecht is voor de werkgelegenheid in de bouw. Eerder vandaag bleek al dat Stef Blok bereid is te laten onderzoeken of het mogelijk is huren te verlagen als mensen minder gaan verdienen.