Accountants vinden cijfers ziekenhuizen te onbetrouwbaar

Foto ANP / Lex van Lieshout

Alle Nederlandse ziekenhuizen dreigen van de accountant geen goedkeurende verklaring voor hun jaarrekening over 2012 te krijgen. De verantwoording van de uitgaven en inkomsten, in totaal zo’n 23 miljard euro, is niet betrouwbaar genoeg, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

De ziekenhuizen lopen daardoor het risico dat banken geld terugeisen. De ziekenhuizen, toezichthouders en het ministerie van VWS voeren spoedoverleg.

Reden voor de twijfels over de cijfers zijn de ingrijpende veranderingen die ziekenhuizen in 2012 moesten doorvoeren. Op 1 januari 2012 is de berekening van ziekenhuistarieven veranderd. Daarnaast is 70 procent van de prijzen voor behandelingen vrijgegeven én werken ziekenhuizen met een schaduwboekhouding om de overgang in goede banen te leiden.

Autorijden met een natte krant op de voorruit

Voor de nieuwe administratie worden drie erg verschillende computersystemen gebruikt. Een financiële man van een ziekenhuis zegt: “Het is alsof je autorijdt met een natte krant op je voorruit.” Ook voor de externe accountant is de berekening van alle prijzen een “black box”, zegt hij.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de situatie ontstaan door een “majeure systeemwijziging”:

blockquote>Nog nooit werden contracten met zorgverzekeraars zo vroeg in het jaar afgesloten. Onvermijdelijk bij zo’n grote systeemwijziging is dat daarbij inregelproblemen voorkomen en fouten gemaakt worden.

NZA: overgangsperiode kort houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de minister adviseert over de spelregels in de zorg, beaamt de complexiteit in een reactie:

De ziekenhuiszorg zit sinds 2012 in een overgangsfase, de overgang naar het systeem waarbij verzekeraars selectief zorg inkopen en voor medisch specialisten nog een honorariumplafond geldt. Daarnaast geldt er een overgangsmodel waardoor ziekenhuizen over 2012 ook nog moeten rekenen met de oude budgetsystematiek. Dat maakt 2012 een complex jaar, waarin de administratieve lasten voor ziekenhuizen zwaar zijn.

De NZa pleit er daarom voor de overgangsperiode naar volledige vrije zorginkoop door zorgverzekeraars zo kort mogelijk te houden.

Schippers: voor half februari helderheid

Een woordvoerder van minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) zegt in een reactie:

“We spannen ons met alle betrokken partijen, waaronder ziekenhuizen, accountants en verzekeraars, in om voor half februari helderheid te hebben over de wijze waarop de controles moeten plaatsvinden. We gaan ervan uit dat de helderheid er dan ook is.”

Accountants waarschuwden eind 2011 al voor het risico dat de ziekenhuizen en de universitaire medische centra over het afgelopen jaar hun omzet onvoldoende zouden kunnen verantwoorden onvoldoende in staat zouden zijn om . De zorgverzekeraars die de zorg inkopen (met premiegeld van alle verzekerden) hebben daardoor nu ook een verantwoordingsprobleem.