Gevonden skelet blijkt daadwerkelijk van koning Richard III te zijn

Het skelet dat onder een parkeerplaats in Leicester werd gevonden, bleek na DNA-onderzoek van koning Richard III te zijn. Foto AP/University of Leicester)

Een skelet dat in september werd opgegraven op een parkeerplaats in Leicester is afkomstig van de vijftiende-eeuwse Engelse koning Richard III. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Leicester vandaag op een persconferentie gezegd.

De verwondingen op de botten komen sterk overeen met de feiten die van Richard III bekend zijn. Hij was de laatste Britse monarch die de dood vond op het slagveld. DNA-analyse sloot alle twijfel uit. Richard Buckley, één van de onderzoekers, zei:

“Zonder enige twijfel is het individu dat op 12 september op Grey Friars is opgegraven inderdaad Richard III, de laatste Plantagenet-koning van Engeland”

Skelet lag op plek waar kerk stond

Het skelet lag op de plek in Leicester waar in het verleden de kerk Grey Friars stond. Eigentijdse bronnen zeggen dat Richard daar na zijn dood in de slag bij Bosworth in 1485 werd begraven. Het gevonden skelet kan volgens de wetenschappers worden gedateerd tot de periode 1455-1540.

William Shakespeare vereeuwigde Richard III meer dan een eeuw na zijn dood als ‘misvormd, onaf‘, een monster met een mismaakt bewustzijn dat zijn neven in de Tower van Londen liet vermoorden om op de troon te komen.

Skelet is van man met feminiene bouw

Analyse van de botten moest uitwijzen of het inderdaad om de resten van de koning gaat. Het skelet is dat van een volwassen man met een slanke, feminiene bouw, die overeenkomt met beschrijvingen van Richard. Ook de leeftijd van de eigenaar van de botten, iemand tussen eind 20 en eind 30, is in overeenstemming met die van Richard. De verwondingen komen eveneens overeen met wat is verhaald over Richards dood.

Twitter avatar maevesther Maev Kennedy Stab through right buttock after death consistent with humiliation of his naked dead body while it was slung over pommel of horse

DNA-analyse met behulp van DNA van nu levende afstammelingen uit de lange familielijn van de Plantagenets sloot vervolgens iedere twijfel uit. Er is overeenkomst tussen het DNA van de 21e-eeuwse afstammelingen en Richard III.

Richard III was schurk én held

Richard III blijft voor historici een raadsel - een schurk voor velen, een held voor sommigen. Hij heerste tussen 1483 en 1485 over Engeland, tijdens de zogenoemde Wars of the Roses, de jarenlange strijd om de troon tussen twee adellijke families. Uiteindelijk werd Richard verslagen door de Tudors en de troon viel in handen van Hendrik VII.

Sir Peter Soulsby, de burgemeester van Leicester, zei dat het lichaam van de koning in de kathedraal van de stad ter aarde zal worden besteld. De Richard III Society heeft nu al een donatie van 10.000 pond ontvangen voor een nieuw grafmonument.

The Guardian is een liveblog over de vondst van het skelet gestart.