Tbs’ers die te lang vastzaten dienen schadeclaims in

Advocaat Wim Anker vindt dat tbs’ers meer geld moeten krijgen dan gewone gevangenen. Foto ANP / Bas Czerwinski

Een aantal voormalige tbs’ers heeft een schadeclaim ingediend bij het college van procureurs-generaal omdat zij te lang in een tbs-kliniek hebben gezeten. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. Volgens een woordvoerder van het college zijn er “tussen de vijf en tien” claims binnengekomen.

Sinds de zomer is de tbs van ten minste zeven veroordeelden opgeheven omdat rechters niet expliciet in het vonnis hadden opgeschreven dat zij bij hun delict geweld hadden gebruikt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar bepaald dat rechters dat expliciet moeten benoemen. Als geen geweld is gebruikt, mag tbs maximaal vier jaar duren. De ex-tbs’ers willen een vergoeding voor de jaren die ze ten onrechte in een tbs-kliniek zaten.

Volgens staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) moet mogelijk in 111 gevallen de tbs na vier jaar beëindigd worden. 59 van deze tbs’ers zitten al langer dan vier jaar vast.

Van de zeven mensen van wie de tbs al is beëindigd, zijn er volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie twee op vrije voeten. Drie zijn gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting omdat ze een gevaar vormden voor zichzelf of anderen; twee worden op vrijwillige basis verder behandeld.

Geen vaste dagvergoeding voor tbs’ers

Voor onterechte detentie bestaat een standaardvergoeding van honderd euro per dag. Voor tbs’ers bestaat zo’n vaste dagvergoeding niet. Advocatenkantoor Anker & Anker vraagt een schadevergoeding van tweehonderd euro per dag voor twee cliënten wier tbs is beëindigd. Eén van hen zou zeven jaar te lang hebben vastgezeten. Ook advocaat Job Knoester bereidt een claim voor.

Advocaat Wim Anker vindt dat tbs’ers meer geld moeten krijgen dan gewone gevangenen omdat tbs “stigmatiserend” is. In 2011 bereikte hij al eens overeenstemming met het college van procureurs-generaal over een “heel mooie schadevergoeding” voor iemand die zes jaar ten onrechte in een tbs-kliniek had gezeten. Over de precieze hoogte van de vergoeding willen hij en het college geen uitspraak doen.