Wereld

Deze film mogen de Italianen nog niet zien

Girlfriend in a coma, zo heet de film/documentaire die Annalisa Piras, een Italiaanse correspondent in Londen, samen met de voormalige hoofdredacteur van The Economist Bill Emmott heeft gemaakt over alles wat er mis is in Italië en vooral over de desastreuze  invloed die Silvio Berlusconi op het land heeft gehad.

Op 13 februari, elf dagen voor de verkiezingen, zou er een voorvertoning zijn in Maxxi, het nieuwe museum voor contemporaine kunst in Rome. Maar dat gaat niet door. Directeur Giovanna Melandri, eind jaren negentig een paar jaar minister van Cultuur en lid van de linkse Democratische Partij, heeft nee gezegd (Italiaanse link).

(S)sono convinta che sia mio dovere tenere fuori la campagna elettorale dal Maxxi, che è un museo pubblico, finanziato dai contribuenti.
(Ik ben ervan overtuigd dat het mijn plicht is om de verkiezingscampagne buiten Maxxi te houden, een publiek museum dat wordt gefinancierd door de belastingbetalers)

Op de Facebookpagina van de film regent het protesten. Melandri zegt dat ze dit besluit zelf heeft genomen, zonder druk van hogerhand. Maar dat wagen veel Italianen te betwijfelen.