Verlaging pensioenen bij grote fondsen nu definitief

Een gepensioneerde man bij pinatuomaat. De pensioenuitkeringen van de drie grote fondsen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. Foto ANP / Roos Koole

De eerdere aangekondigde verlaging van de pensioenuitkering door de drie grote fondsen ABP, PMT en PME is definitief. Per 1 april gaan de pensioenen bij metaalfondsen PMT en PME respectievelijk 6,3 procent en 5,1 procent omlaag. Bij het grote ambtenarenpensioenfonds ABP gaat het om een korting van 0,5 procent.

Bij pensioenfonds ABP zijn 2,8 miljoen mensen aangesloten. Bij PMT Metaal 190.000 mensen, bij PME meer dan 150.000 gepensioneerden.

Veel pensioenfondsen kondigden vorig jaar al aan dat zij per 1 april waarschijnlijk moesten gaan korten op de pensioenen. Een eventuele korting hing af van de dekkingsgraad aan het einde van 2012. Nu die stand bekend is, komen pensioenfondsen met definitieve besluiten over korting. Ook andere pensioenfondsen maken vandaag de korting bekend. Zo meldt Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat de dekkingsgraad is gestegen naar 101 procent in het vierde kwartaal van 2012. Daardoor is een korting op de pensioenen niet nodig.

De Pensioenfederatie hoopt 19 februari met een zo compleet mogelijk overzicht te komen van de fondsen die korten.