Politieke doodzonde?

Wilma Mansveld (PvdA), de staatssecretaris die over het spoor gaat, heeft een zware portefeuille.Ze is nu al in de politieke problemen gekomen.

Wilma Mansveld Foto Dijkstra

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) was in november een van de grote verrassingen in het nieuwe kabinet. Niet alleen omdat ze een vrij onbekende gedeputeerde uit de provincie Groningen was, maar ook vooral omdat ze de verantwoordelijkheid kreeg voor het openbaar vervoer en alle ellende die daarbij hoort. Als Melanie Schultz van Haegen (VVD) in haar tweede termijn als minister niet het lastige spoordossier aan haar staatssecretaris had doorgeschoven, zou zij vanmiddag tegenover een woedende Tweede Kamer staan. Nu is het Mansveld die door de oppositie wordt beticht van „een politieke doodzonde”. De SP heeft zelfs gedreigd met een motie van wantrouwen.

Mansveld heeft cruciale informatie over de veiligheid op het spoor voor de Kamer achtergehouden. In december sloeg een aannemer alarm over de veiligheid van het spoor. Spoorbeheerder ProRail zou het onderhoud zo goedkoop uitbesteden dat het niet meer verantwoord was. Mansveld noemde die aantijging toen „ongefundeerd en voorbarig”.

Gisteren bleek echter dat het ministerie al sinds juni in het bezit is van een rapport van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport dat juist waarschuwt dat de aanbestedingsprocedure voor spooronderhoud leidt tot „risico’s die invloed hebben op de veilige berijdbaarheid”.

De staatssecretaris had het rapport niet openbaar gemaakt, schreef ze gisteren aan de Kamer, omdat ze er vertrouwen in had dat ProRail de juiste maatregelen nam om de situatie te verbeteren. In plaats van voorbarig noemde ze de waarschuwingen gisteren opeens „achterhaald”.

Mansveld maakte geen excuses voor het geheimhouden van het rapport, maar ze gaf wel toe dat het voor de „informatiepositie” van de Kamer „wellicht beter geweest was” het rapport wel te delen.

Mansveld is de tweede staatssecretaris van de PvdA in korte tijd die in problemen komt door het achterhouden van informatie. In december moest Co Verdaas opstappen omdat hij in zijn sollicitatiegesprek met formateur Mark Rutte verzwegen had dat hij in zijn functie als gedeputeerde in Gelderland had gesjoemeld met zijn persoonlijke declaraties. De situatie van Mansveld is anders. Zij heeft een rapport achtergehouden dat dateert van voor haar aantreden, maar ze is er als staatssecretaris nu politiek verantwoordelijk voor.

De Tweede Kamer wilde haar eigenlijk gisteren direct nadat het rapport openbaar werd, dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur van de Volkskrant, op het matje roepen. Maar de staatssecretaris kon niet komen. Ze zat in Brussel voor cruciaal overleg over de problemen met de Fyra – haar andere hoofdpijndossier.