ik@nrc.nl

Mijn dochter wordt zes jaar en zal voor het eerst zakgeld krijgen, zo is haar al enige weken voorafgaand aan haar verjaardag beloofd.

Als het moment dan eindelijk daar is en het 50 eurocentmuntstuk aan haar wordt overhandigd, resteert een teleurgestelde blik.

Net als ik zelf ook een beetje begin te twijfelen of het misschien dan toch 1 euro had moeten zijn, zegt ze: „Maar mama, waar waar blijft nou die zak geld?”

Ook een ikje insturen? Mail maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Martine Grundemann