Den Haag krijgt een Europese waakhond

De Haagse vestiging van de Europese Commissie krijgt een Economic Semester Officer. Het gaat om de Belg Jean-Luc Annaert. Hij fungeert als vooruitgeschoven post van de Commissie in Brussel die toeziet op hoe Nederland omgaat met de Europese begrotingsafspraken.

Ook in de andere EU-lidstaten wordt zo iemand gestationeerd. Het past in de afspraken die tussen de lidstaten zijn gemaakt om Brussel strenger toezicht geven. De ambtenaar, op het Haagse kantoor van de Europese Commissie omschreven als een „financieel attaché”, krijgt geen uitvoerende bevoegdheden. Hij moet in Den Haag vooral op diverse niveaus contacten onderhouden.

Alle EU-landen moeten jaarlijks hun begroting aan Brussel voorleggen. Formeel kan de Unie de afzonderlijke lidstaten alleen houden aan het maximaal toegestane begrotingstekort (drie procent van het bruto nationaal product) en de omvang van de staatsschuld (60 procent). Maar de Commissie kan wel wijzen op onevenwichtigheden in de nationale economie. Zo is eerder de woningmarkt in Nederland als probleem aangemerkt. Bij het niet naleven van de afspraken kan de Europese Commissie bijvoorbeeld boetes opleggen. Deze moeten wel worden bekrachtigd door de Europese Raad waarin alle lidstaten zitting hebben.