Correcties en aanvullingen

Bezoek aan Tsjechië en Oostenrijk

In de infographic bij het artikel De aarde rond in 33 jaar (29 januari, Special Beatrix, pagina 12 en 13) ontbreekt een bezoek van koningin Beatrix aan Tsjechië en Oostenrijk, in 1994. Dit bezoek mag om protocollaire redenen geen staatsbezoek heten.

Wilhelmina van Pruisen (1774-1837)

In de infographic Stamboom van de Nederlandse troonopvolging (29 januari, Special Beatrix, pagina 23) staat dat Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van koning Willem I, leefde van 1751 tot 1820. Dit moet zijn: van 1774 tot 1837.