PvdA moet écht kiezen voor arbeid

De Participatiewet, die vandaag wordt besproken in de Tweede Kamer, werkt averechts voor mensen met een arbeidsbeperking. De PvdA moet er in deze vorm niet mee akkoord gaan, schrijven IJmert van Muilwijk en Nauman Janjua.

Ruim een jaar geleden werd er een controversieel debat gevoerd over de toen voorgestelde Wet Werken naar Vermogen. De wet is nu vervangen door de Participatiewet, die de verantwoordelijkheid voor de bijstand, sociale werkplaats en jonggehandicapten bij de gemeenten neerlegt. Vandaag komt de Tweede Kamer bijeen om de contouren van de wet te bespreken. Wat CNV Jongeren betreft is het voorstel in zijn huidige vorm onacceptabel en zijn verbeteringen noodzakelijk om de positie van arbeidsgehandicapten te beschermen.

De nu voorgestelde participatiewet is een verslechtering voor gehandicapten. De uitkering gaat omlaag en op de middelen om mensen aan het werk te helpen, wordt zwaar bezuinigd. Regeringspartij PvdA vindt dit alleen acceptabel doordat in het regeerakkoord ook is afgesproken dat er meer werk komt voor gehandicapten door een quotum van 5 procent te stellen voor bedrijven. Gisteren liet de VVD weten dat deze afspraak ter discussie staat. Maar zonder quotum of andere werkgarantie vervalt de hele basis onder de wet. In dat geval moet de PvdA de stekker eruit trekken.

Veel pijnlijke punten uit de vorige wet gaan gewoon door, zoals de decentralisatie. Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Deze beleidsvrijheid kan een enorm negatief effect hebben op arbeidsgehandicapten. Het beleid kan hierdoor per gemeente zo gaan verschillen dat een gehandicapte bij verhuizing te horen kan krijgen dat hij in een nieuwe gemeente niet meer in aanmerking komt voor ondersteuning naar werk. Dit is onacceptabel. Er dienen gedegen kaders te worden gesteld waarbinnen de gemeentes hun beleid mogen afstellen. Daarnaast moet het almaar uitdijende takenpakket van de gemeenten onder de loep genomen worden. Het is namelijk maar de vraag of de kleinere gemeenten de druk van de uitvoering aankunnen.

De Participatiewet beoogt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Om dit doel te bereiken, zijn twee gereedschappen vereist. Ten eerste moet er een goede begeleiding zijn die mensen met een arbeidsbeperking kan helpen bij het vinden van passend werk, en ten tweede is hiervoor een solide financiële basis nodig. In het regeerakkoord wordt aan beide voorwaarden niet voldaan. Het kabinet bezuinigt op de reïntegratiebudgetten, waardoor belangrijke middelen als werkbegeleiding in het geding komen. De VVD hamert op zelfredzaamheid, maar daarin moeten deze kwetsbare groepen gefaciliteerd worden.

Voor ‘participatie’ van arbeidsgehandicapten is goede ondersteuning nodig en een kans bij werkgevers. Zoals het er nu naar uitziet, komen beide in het geding. Als dit niet goed geregeld wordt, is de wet haar titel en de PvdA haar naam onwaardig.

IJmert Muilwijk is voorzitter CNV Jongeren. Nauman Janjua is bestuurslid van CNV Jongeren en publicist.

    • Nauman Janjua
    • Ijmert van Muilwijk