Mansveld: ProRail-rapport had naar Kamer gemoeten

Medewerkers van Strukton Rail plegen in de nachtelijke uren onderhoud aan rails en wissels op Amsterdam CS. Foto ANP / Lex van Lieshout
Medewerkers van Strukton Rail plegen in de nachtelijke uren onderhoud aan rails en wissels op Amsterdam CS. Foto ANP / Lex van Lieshout Medewerkers van Strukton Rail plegen in de nachtelijke uren onderhoud aan rails en wissels op Amsterdam CS. Foto ANP / Lex van Lieshout

Wilma Mansveld had de Tweede Kamer wel moeten informeren over een kritisch inspectierapport over het onderhoud van het spoor. Dat schrijft de staatssecretaris van Infrastructuur vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De oppositie reageert verbolgen.

De bewindsvrouw heeft het kritische rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over ProRail alsnog naar de Kamer gestuurd, nadat de Volkskrant daar vanochtend over berichtte. Uit het rapport blijkt dat ProRail bij het aanbesteden van het onderhoud voor het spoor vooral oog heeft voor het geld, en minder voor de veiligheid. Hierdoor ontstaan ‘risico’s die invloed hebben op de veilige berijdbaarheid’ van het spoor, luidt de conclusie.

In december schreef Mansveld al een brief over de actuele stand van zaken van het spooronderhoud. Zij heeft het rapport van ILT uit juni toen niet genoemd, omdat ProRail al aan de slag was gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. Het ‘beeld’ dat in het rapport werd geschetst, was hierdoor ‘reeds achterhaald’, schrijft ze.

“Voor uw informatiepositie was het wellicht beter geweest dit wel te doen.”

Het rapport lag sinds 28 juni in een la op het ministerie.

Ofschoon ProRail al aan de slag is gegaan met het rapport, gaat de inspectie vervolgonderzoek doen en nadere inspecties uitvoeren, schrijft Mansveld verder. De resultaten daarvan zijn in het najaar bekend.

‘Mansveld moet naar de Kamer’

In de Tweede Kamer wordt woedend gereageerd op het achterhouden van het rapport. SP-Kamerlid Farshad Bashir is ‘verbolgen’ dat Mansveld de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd. De SP dreigt met een motie van wantrouwen.

“Mansveld heeft een hoop uit te leggen en moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen.”

Het niet of onvolledig informeren van de Kamer geldt als een politieke doodzonde.

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe:

Twitter avatar Sanderderouwe Sander de Rouwe Rapport inspectie schetst inderdaad beeld van risico onveiligheid spoor bij aanbestedingen. Brief Mansveld repte er met geen woord over.