Huisartsen Amsterdam en Almere willen EPD niet

Er is wederom verzet tegen het vernieuwde elektronisch patiëntendossier.

Amsterdam. Huisartsen uit de regio Amsterdam en Almere verwerpen het vernieuwde elektronisch patiëntendossier. Zij zullen volgende week op de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) tegen het plan stemmen om medische gegevens makkelijker uit te wisselen tussen artsen, apothekers en ziekenhuizen. Huisartsenkring Amsterdam/Almere is met bijna duizend leden een van de grootste van de 23 kieskringen van de LHV. De kieskringen stemmen op 5 februari over de vraag of de voorlopige overeenkomst die hun bestuur sloot over het vernieuwde elektronisch patiëntendossier (EPD) ook mag worden uitgevoerd. Landelijk kan het systeem na de stemming van volgende week dus nog wel worden aangenomen.

In de regio Amsterdam leven zorgen over de veiligheid van het systeem. „Dat moet simpel en veilig zijn. Maar dit systeem is niet waterdicht”, zegt huisarts Bart Meijman van de Huisartsenkring Amsterdam. Het EPD werd in 2011 unaniem afgeschoten door de Eerste Kamer wegens zorgen over de privacyschending en de veiligheid van het ict-systeem. Daarop besloten diverse partijen, waaronder ziekenhuizen, verzekeraars en de huisartsenvereniging, tot een private doorstart. De Tweede Kamer stemde daarmee in op voorwaarde dat het EPD geen landelijk systeem zou worden en dat patiënten vooraf instemmen met het gebruik van hun medische gegevens. NRC