Wees zuinig met het gas

Maar één maatregel kan de kans op ernstige aardbevingen in Groningen verkleinen: een significante reductie van de gasproductie.

Zo luidt het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, de ambtelijke inspectiedienst die belast is met de controle van het winnen, opslaan en transport van delfstoffen. Opvallend: de verantwoordelijke minister, Kamp (Economische Zaken, VVD), legt het advies naast zich neer.

Dat mag de minister uiteraard, maar hij neemt wel een risico. Op 16 augustus nog deed zich in het Groningse aardgasveld, bij het dorp Huizinge, een aardbeving voor. Dat was de zoveelste op rij, maar ditmaal was de schok intenser, 3,4 op de schaal van Richter, en duurde hij langer.

De KNMI berekende nadien een kans van één op veertien dat er zich in het gebied binnen een jaar een aardbeving voordoet van 4 tot 5 op de schaal van Richter.

Het Mijnentoezicht schetste de minister wat de gevolgen kunnen zijn: grote schade aan met name hoger gelegen gebouwen, mensen die daar verblijven, zullen moeite hebben om zich staande te houden, meubilair zal omvallen, water spoelt uit zwembaden en tanks.

Toegegeven: wie de gevolgen van aardbevingen in sommige landen beziet, zal niet erg onder de indruk raken. En volledig uitbannen van risico’s behoort niet tot wat in het menselijk vermogen ligt.

Maar de bewoners van Groningen die hiermee worden geconfronteerd, zullen daar geen boodschap aan hebben. Temeer daar de oorzaak van de grotere kans op zwaardere aardbevingen bekend is: de productie van het aardgas uit het Groningse veld is sinds 2000 jaarlijks verhoogd: van 20 tot 50 miljard kubieke meter per jaar. Verlaag dit productietempo en de kans op aardbevingen neemt evenredig af, aldus het Staatstoezicht.

Minister Kamp wil er niet aan, en gasexploitant NAM evenmin. Nederland en omringende landen waarnaar export plaatsvindt, kunnen het aardgas niet missen, stelt Kamp. En de staatskas evenmin, zegt de minister: 2,2 miljard euro per jaar is een substantieel bedrag op de rijksbegroting.

Om technische redenen zal de productie van het Groninger gas, dat al voor tweederde is verbruikt, vanaf 2020 hoe dan ook moeten worden verminderd, als gevolg van drukverlaging. Het ligt voor de hand om niet tot dat jaar te wachten met het vertragen van de gaswinning. In dichtbevolkte gebieden zou dit waarschijnlijk vanzelf spreken. Maar ook de Groningers mogen van politieke bestuurders verwachten dat die hun veiligheid prioriteit geven.