Stellingen

Mensen met een lagere intelligentie hebben gemiddeld genomen meer functioneel somatische storingen dan mensen met een hogere intelligentie.

Eva M. Kingma

Rijksuniversiteit Groningen

In plaats van abstinentie als ultiem doel te zien, waarmee de stoppoging staat of valt, kan het gehele proces van stoppen met roken beter in een leerproces geplaatst worden waarbij een uitglijder een leerzame ervaring is.

Karin Menninga

Rijksuniversiteit Groningen

Schoolboeken zouden in receptie-historisch onderzoek vaker als bron moeten worden gebruikt omdat ze een brede verspreiding kenden en voor veel mensen een eerste kennismaking met buitenlandse auteurs vormden.

Anne van Buul

Rijksuniversiteit Groningen