ING moet miljoenen storten in eigen pensioenfonds

ING moet 68 miljoen euro in het pensioenfonds steken om de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari te verhogen. Dat is de uitkomst van een geschil tussen ING en het eigen pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds besloot begin vorig jaar om een arbitrageprocedure te starten tegen het ING, nadat het concern besloten had om geen geld in het fonds te steken om de pensioenen van voormalig deelnemers van het fonds en pensioengerechtigden per 1 januari 2012 te verhogen.

Anders dan bij de meeste pensioenfondsen is verhoging bij het ING-pensioenfonds niet afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds, maar financiert werkgever ING de verhoging. Alleen bij „zwaarwegende redenen” kan het concern beslissen hiervan af te zien. In totaal wilde het pensioenfonds dat ING een bedrag van circa 170 miljoen euro in het pensioenfonds zouden steken, voor een verhoging van 2,33 procent.

Uitkomst van de arbitrageprocedure is dat ING van dit bedrag 40 procent moet storten in het fonds. Volgens het college van arbiters heeft ING nog steeds zwaarwegende belangen om af te zien van de betaling, maar zijn die minder zwaar dan in 2011. Zo wijst het college op de verbeterde kapitaalspositie van ING en ook is het „alghele beeld van de onderneming” verbeterd.

Bij het pensioenfonds zijn rond de 75.000 verzekerden aangesloten. Daarvan zijn rond de 17.000 pensioengerechtigd.