Huisartsen Amsterdam wijzen elektronisch patiëntendossier af

Huisartsen uit de regio Amsterdam en Almere wijzen het elektronisch patiëntendossier af vanwege zorgen over de veiligheid van het systeem. Foto Hollandse Hoogte / Marc de Haan

Huisartsen uit de regio Amsterdam en Almere verwerpen het vernieuwde elektronisch patiëntendossier. Zij zullen volgende week op de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) tegen het plan stemmen om medische gegevens makkelijker uit te wisselen tussen artsen, apothekers en ziekenhuizen.

In de regio Amsterdam leven zorgen over de veiligheid van het systeem. “Dat moet simpel en veilig zijn. Maar dit systeem is niet waterdicht”, zegt huisarts Bart Meijman van de Huisartsenkring Amsterdam.

Huisartsenkring Amsterdam/Almere is met bijna 1.000 leden een van de grootste van de 23 kieskringen van de LHV. De kieskringen stemmen op 5 februari over de vraag of de voorlopige overeenkomst die hun bestuur sloot over het vernieuwde elektronisch patiëntendossier (EPD) ook mag worden uitgevoerd. Landelijk kan het systeem na de stemming van volgende week dus nog wel worden aangenomen.

EPD afgeschoten wegens zorgen over privacyschending

Het EPD werd in 2011 unaniem afgeschoten door de Eerste Kamer vanwege zorgen over de privacyschending en de veiligheid van het ict-systeem. Daarop besloten diverse partijen, waaronder de ziekenhuizen, verzekeraars en de huisartsenvereniging, tot een private doorstart. De Tweede Kamer stemde daarmee in op voorwaarde dat het EPD geen landelijk systeem zou worden en dat patiënten vooraf instemmen met het gebruik van hun medische gegevens.

Er bestaat al langer onvrede onder huisartsen over de manier waarop het landelijk bestuur een overeenkomst sloot met belangenorganisaties van zorgverzekeraars, patiëntenvereniging, apothekers en ziekenhuizen. Medio december floot de achterban van de LHV het bestuur terug. De artsen wilden eerst meer garanties dat zij niet via zorgverzekeraars worden gedwongen aan een vernieuwd elektronisch patiëntendossier mee te doen. Formeel kunnen ze daartoe niet gedwongen worden. Maar tegenstanders vrezen dat dit toch zal gebeuren via de contracten die zij jaarlijks met verzekeraars moeten sluiten, of via de beroepsnormen waaraan zij moeten voldoen en waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houdt.

    • Huib Modderkolk en Jeroen Wester