SNS: bij redding lijden beleggers grote verliezen

Bank en verzekeraar SNS Reaal waarschuwt beleggers voor grote verliezen bij een reddingsactie. Ook zegt het concern dat de verliezen bij de vastgoedtak Property Finance verder zullen oplopen en dat onduidelijk is hoe groot die uiteindelijk zullen zijn.

Dat schrijft het noodlijdende concern vanochtend in een persbericht. SNS Reaal zegt nog steeds in gesprek te zijn met private investeerders voor een redding. Het is volgens het bedrijf niet duidelijk of dit „scenario kan worden gerealiseerd”. Maar als het wel lukt, zal er sprake zijn van een „omvangrijke emissie” van aandelen. De transactie zal ook van invloed zijn op de houders van zogeheten achtergestelde obligaties.

De koers van het aandeel SNS Reaal schiet al weken heen en weer door speculaties over de redding van SNS Reaal. Het concern verkeert in financiële problemen door aanhoudende verliezen bij vastgoedtak Property Finance. Met het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank wordt al enige tijd onderhandeld over een allesomvattende oplossing voor de vierde bank en verzekeraar van Nederland. Vanochtend zwabberde de koers heen en weer van een flink verlies van 10 procent net na opening van de beurs naar een kleine winst rond elf uur.

Een andere optie voor de redding van SNS Reaal die in de markt genoemd wordt, is een nationalisatie van de bank en verzekeraar. Onduidelijk is hoeveel kapitaal de Staat in dat geval in het concern moet steken. Dat heeft onder meer te maken met de verliezen bij vastgoedtak Property Finance, die moeilijk in te schatten zijn. „In alle scenario’s spelen inschattingen van betrokken partijen over oplopende toekomstige verliezen bij Property Finance een belangrijke rol”, schrijft SNS.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet vorige week in de Tweede Kamer doorschemeren dat wat hem betreft obligatiehouders van SNS Reaal niet ontzien hoeven worden bij een reddingsactie van de bank en verzekeraar. Hoe dat in de praktijk zal werken, is onduidelijk. Gewone obligatiehouders zijn bij wet redelijk goed beschermd. Dijsselbloem zou zich eventueel kunnen beroepen op de nieuwe Interventiewet. Die is in het leven geroepen na de kredietcrisis en geeft de overheid speciale bevoegdheden als een te grote bank dreigt te bezwijken.

Gevolgen spaarders: pagina 28-29