Nederland Leest: gratis boek Bomans

Decennialang las Nederland Godfried Bomans, maar de laatste jaren liet het de schrijver uit Haarlem links liggen. Die relatieve stilte eindigt wat de Stichting CPNB betreft in het honderdste geboortejaar van Bomans (1913-1971). Die koos diens klassieke satirische sprookje Erik of het klein insectenboek als geschenkboek voor de manifestatie Nederland Leest. Bijna een miljoen exemplaren worden in november cadeau gedaan aan bibliotheekleden.

Bomans, columnist van De Volkskrant en Elseviers Weekblad, was een verkoopkanon, ondanks niet altijd welwillende recensies. Succes en kritiek hingen samen met zijn liefde voor het komische. De roman Erik of het klein insectenboek verscheen in 1941 en haalde in dat oorlogsjaar tien drukken. Nu is het aan zijn vijftigste druk toe. In 2004 werd het door Gidi van Liempd verfilmd.

Held van het boek is schooljongen Erik Pinksterblom, die aan de vooravond van een proefwerk over insecten het schilderij Wollewei boven zijn bed binnengaat en daar aan de praat raakt met de aanwezige dieren, meest insecten. Die verbazen zich over menselijke gewoonten, zoals bidden. „‘Ik praat met God’, zegt Erik desgevraagd. ‘God is Hij die mij gemaakt heeft’, sprak Erik, die zijn catechismus-les tamelijk goed kende. ‘En wie heeft ons gemaakt’, vroeg de slak. ‘J.Th. van Brienen’, zei Erik. Dit was de naam die in de rechterhoek van het schilderij stond. ‘Dus dat is dan onze God’, besloot de slak.”