Maak huizen van winkels

Retailexpert Cor Molenaar is nogal tegenstrijdig in zijn betoog om de winkelstraat weer tot leven te wekken (NRC Handelsblad, 23 januari). De oplossing ligt volgens mij in het bestrijden van de toenemende leegstand, die winkelstraten onaantrekkelijk maakt. Aangezien veel babyboomers naar de stedelijke centra met allerlei voorzieningen willen terugverhuizen, lijkt het me handig de bestemming van leegstaande panden te verruimen naar ‘wonen’ of ‘wonen-werken’ en het overige winkelaanbod te concentreren.

Zo blijft er een kleiner, maar aantrekkelijk winkelgebied over.

Maaike Kamps

Bennebroek