Als het moet, schiet je

Luitenant ter zee Kirsten Savelberg (33) is commandant van een kustwachtschip op Aruba. Eerder was ze voor de marine onder meer verantwoordelijk voor de tactiek en wapeninzet op een fregat.

„Natuurlijk kan een vrouw net zo goed vechten en doden als een man. Als je de opdracht krijgt om te schieten, voer je die uit. Dat kan ook niet anders, in een gevaarlijke situatie ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar voor een schip met een bemanning van tweehonderd man. We zijn allemaal hetzelfde opgeleid en we weten allemaal hoe we moeten handelen in zo’n situatie.

„Het beeld bestaat dat defensie een enorme machowereld is en dat weerhoudt sommige vrouwen er misschien van om te solliciteren. Ik vind het zelf een hele veilige plek. Als we gaan stappen, krijg ik meer reacties van mannen van buiten dan van mannelijke collega’s. Die zorgen er juist voor dat ik altijd veilig thuis kom.

„Ik drijf er zelf wel eens de spot mee. Als ik een fout maak, zeg ik tegen de jongens: tja, ik ben een vrouw hè. Maar verder wordt er geen onderscheid gemaakt. Ik vind het gek dat het in Amerika nog zo’n issue is, maar dat zag je ook met het toelaten van homoseksuelen tot de krijgsmacht.

„Ik snap wel dat niet alle functies voor vrouwen zijn opengesteld. Op een krappe onderzeeboot heb je geen enkele privacy, kun je soms een tijd niet douchen en kun je nooit naar buiten om even een luchtje te scheppen. En stel je voor dat je met de mariniers dagen op pad ben in gevaarlijk gebied en een slaapzak deelt met een collega. Wat doe je dan met je maandverbandje? Ik moet er niet aan denken.”