Gynaecologen voelen zich bedreigd door strafrechtelijke uitspraak

Gynaecologen voelen zich door een strafrechtelijke uitspraak tegen een gynaecoloog “bedreigd in hun beroepsuitoefening”. Ze laten zich niet uit over het vonnis, maar vinden het beangstigend dat zij wegens professionele fouten “als een crimineel” kunnen worden vervolgd.

Gynaecologen hebben het gevoel dat ze "als crimineel" kunnen worden vervolgd. Foto Hollandse Hoogte via Corbis

Gynaecologen voelen zich door een strafrechtelijke uitspraak tegen een gynaecoloog “bedreigd in hun beroepsuitoefening”. Ze laten zich niet uit over het vonnis, maar vinden het beangstigend dat zij wegens professionele fouten “als een crimineel” kunnen worden vervolgd.

Een gynaecoloog uit Hoorn kreeg in september vorig jaar een maand voorwaardelijke celstraf en een proeftijd van twee jaar voor de dood van een baby. Het gebeurt zeer zelden dat de strafrechter een arts veroordeelt voor een medische fout.

Volgens voorzitter Sjaak Wijma van de beroepsvereniging NVOG toonden honderden gynaecologen zich op twee recente bijeenkomsten zeer verontrust. Dat zegt hij vandaag in NRC Handelsblad:

“Het is logisch dat wij tuchtrechtelijk gewogen worden. Maar een strafveroordeling hakt er diep in. Daarvoor moet je normaliter rare dingen doen. Dan ben je haast crimineel. Wij willen best afgerekend worden op ons handelen, maar het gaat te ver de suggestie te wekken dat je een kind vermoordt.”

Veel vrouwen nu mogelijk onnodig geopereerd

De gynaecologen vrezen ook dat angst voor vervolging nu zal leiden tot verkeerde medische beslissingen. Om elk risico te vermijden zou na een keizersnede elk volgend kind ook met een keizersnede kunnen worden gehaald. Wijma: “Dan worden veel vrouwen onnodig geopereerd.”

Het Medisch Tuchtcollege, het eigen rechtscollege van de medici, gaf de gynaecoloog in Hoorn eerder al leen een berisping. Daartegen ging hij in hoger beroep. Wijma noemt het “raar” dat de strafrechter de uitkomst van het beroep niet heeft afgewacht:

“Wat als dat de gynaecoloog vrijpleit? Het tuchtrecht is specialistisch gericht op het medisch handelen. Dat zou de best mogelijke beoordeling moeten zijn. Als dat geweest is, dán kun je gaan kijken of het strafrechtelijk verwijtbaar was.”

Beroepsvereniging komt met aanpassing richtlijnen

Justitie zegt zich in medische zaken te baseren op medisch deskundigen. Wijma wijst erop dat medisch deskundigen het lang niet altijd eens zijn over de juiste handelwijze, ook omdat de richtlijnen ruimte laten per geval anders te beslissen. “Het is voor rechters feitelijk onmogelijk de enige juiste afweging te maken.”

De NVOG gaat naar aanleiding van de onrust de richtlijnen zo aanpassen dat ze minder ruimte laten voor interpretatie:

“Niet om het voor ons juridisch makkelijker te maken. Maar zodat het heel duidelijk is wat voor de beroepsgroep goede zorg is. Ook in de rechtszaal.”

Lees het achtergrondartikel ‘Medische misdaden’ vandaag in NRC Weekend (ook via onze digitale editie).