Brief over sneeuwvrije fietspaden

Sneeuw: het fietspad is de aflegbak van de rijbaan

Fietsende werknemers zijn de betrouwbaarste. Ze zijn vrijwel altijd op tijd op het werk en mekkeren nooit over files, of over verlate en uitgevallen treinen. Ze rijden zelfs als treinen niet rijden en auto’s in de file staan. Onder alle omstandigheden zijn de pedaalridders paraat, bij sneeuw, regen, wind en gevallen herfstblad, maar uitgerekend de fietspaden zijn het stiefkind bij de sneeuw- en gladheidsbestrijding. Op wegen met aanliggend fietspad wordt sneeuw van de autorijbaan op het fietspad geschoven. Als de fietser hierdoor noodgedwongen naar de rijbaan voor snelverkeer uitwijkt, komt hem dat te staan op een claxonconcert, of erger.

Het is te verdedigen om fietspaden als eerste sneeuwvrij te maken en pas daarna de autogedeelten van de wegen, temeer omdat auto’s op vier wielen staan en dus ook op sneeuw nog kunnen rijden zonder om te vallen. Voor fietsers zijn schoongeveegde paden daarentegen een eerste ‘levensbehoefte’.

Gé Tol

Deventer

    • Ge Tol