Uitgesproken

Amsterdam 7-12-2011 Werkpak: Gerard Spong Foto NRC H'Blad Maurice Boyer

Geen Stijl is toch geen politieagent, als ik het goed heb?

Strafpleiter Gerard Spong maakt in Pauw & Witteman (VARA) bezwaar tegen het openbaar maken van foto’s van verdachten door anderen dan het Openbaar Ministerie.