Tuchtklachten in zaak-Jansen Steur

De zaak tegen ex-neuroloog Jansen Steur van het Medisch Spectrum Twente (MST) krijgt mogelijk gevolgen voor bestuurders en toezichthouders die met hem te maken hadden. Letselschadespecialist Yme Drost heeft gisteren namens vijf oud-patiënten tuchtklachten ingediend tegen bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente, twee oud-bestuurders van het ziekenhuis, twee oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ex-neuroloog zelf.

Volgens Drost lieten de bestuurders en toezichthouders na op te treden tegen Jansen Steur, terwijl zij wel op de hoogte waren van zijn praktijken. De klachten zijn ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, dat zich er nog op beraadt. Voor tuchtklachten geldt een verjaringstermijn van tien jaar. Jansen Steur is in 2003 uit het ziekenhuis vertrokken.

De ex-neuroloog wordt strafrechtelijk vervolgd omdat hij in het MST gedurende zeker elf jaar tientallen patiënten ten onrechte diagnosticeerde met ongeneeslijke ziekten als alzheimer en parkinson. Ook liet hij hen onnodig medicijnen slikken. Hij heeft zich nooit hoeven verantwoorden voor het Medisch Tuchtcollege, het eigen rechtscollege van de medische beroepsgroep. De meeste zaken kwamen pas aan het licht nadat hij in 2003 was vertrokken uit het ziekenhuis wegens een medicijnverslaving. Eén patiënt stapte al in 2001 na een verkeerde diagnose naar het tuchtcollege. Het kwam niet tot een zaak omdat zij er later mee instemde in ruil voor schadevergoeding haar medisch dossier te vernietigen.

Herre Kingma trad in 2006 aan als bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente en gaat in mei met pensioen. Volgens de tuchtklacht heeft hij als bestuursvoorzitter van het ziekenhuis verzuimd op zoek te gaan naar slachtoffers van Jansen Steur en heeft hij signalen over diens disfunctioneren genegeerd. Ook in zijn vorige functie, Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid (2001-2006), zou hij hebben nagelaten de neuroloog aan te pakken. Kingma heeft altijd gezegd dat hij van de regionale inspectie geen signalen had gekregen over Jansen Steur.

Wat doet justitie met falende artsen? Morgen in NRC Weekend