Simpelere strook - meer euro's onder de streep

De eerste loonstrook van 2013 is onderweg. Iets overzichtelijker dan die van vorig jaar, en dankzij nieuwe regels krijgen de meeste werknemers in loondienst een hoger netto loon.

Nieuw jaar, nieuwe loonstrook. Zoals gebruikelijk verandert er bijna elk jaar wel iets aan de salarisspecificatie die werknemers deze week per post of email ontvangen. Velen zullen onder de streep een hoger bedrag overhouden dan vorig jaar, zo blijkt uit berekeningen van salarisstrookjesverwerker ADP.

Een werknemer met een modaal inkomen van zo’n 2.500 euro krijgt maandelijks 25 euro meer op de bankrekening gestort dan vorig jaar. Het netto voordeel is het grootst voor werknemers die 3.500 euro bruto verdienen: zij gaan er 40 euro per maand op vooruit. Daarna loopt het voordeel langzaam af. De oorzaak is een complex samenspel van aanpassingen van belastingtarieven, lengte van tariefschijven en aanpassing van heffingskortingen.

Goed nieuws? Niet volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud stelt dat voor vrijwel iedereen de koopkracht daalt. Het netto inkomen kan wel hoger zijn, maar prijzen stijgen harder dan lonen.

De loonstrook bevat nog een belangrijke wijziging: hij is simpeler. De bijdrage aan de Zorgverzekeringswet wordt anders geheven en is van de loonstrook verdwenen. Dat komt door de Wet uniformering loonbegrip die op 1 januari in werking is getreden. De wet zorgt er ook voor dat alle bedragen voor belasting en premies over één bedrag worden berekend: de zogenoemde grondslag.

„De loonstrook is inzichtelijker, zeker voor mensen die geen auto van de zaak hebben of loon in natura krijgen”, zegt Dik van Leeuwerden van ADP (1,4 miljoen loonstrookjes per maand). Al zijn we nog niet bij de droom die Jan Kees de Jager had als staatssecretaris van Financiën. Hij wilde een eenvoudige loonstrook „met bovenaan een brutobedrag, dan één bedrag aan ingehouden belasting en daaronder het nettoloon”. Dat was zijn „ultieme wens”. Die is al een beetje meer uitgekomen.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In de afgebeelde loonstrook boven het artikel Simpelere strook – meer euro’s onder de streep (25 januari, pagina 25) staat bij punt 7 het bedrag van 1.096,28 euro vermeld als totaal van de inhoudingen. Dit moet zijn: 1.069,28 euro.