Dit gebeurde wél in 2012

None

Vergeet de grijstinten, de voetbalboeken en de andere nieuwlichterijen. Drie weken in het nieuwe jaar was de eerste plaats van de Bestseller 60 gewoon voor het boek dat dan aan de top hoort te staan: Het aanzien van 2012. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld (Het Spectrum, 192 blz. € 18,-). 2012 blijkt een goed ‘aanzien-jaar’ te zijn. Alleen al de inleiding van dit 51ste deel van de onverwoestbare serie is het geld waard. Want die blijkt een pamflet te zijn. Samensteller Han van Bree begint onopvallend met een verwijzing naar de Mayakalender, het niet-vergaan van de wereld op 21 december (en niet op de overige 365 dagen van het jaar).

Dan schakelt hij via de vaste opsomming van rampzaligheden (‘Kijk naar Syrië [...] Kijk naar de Verenigde Staten [...] Kijk naar Birma [...] Kijk naar Haren [...] Kijk naar Almere’) en geeft hij de sport tussen haakjes een fraaie steek onder water: ‘we juichten bij (hopelijk dopingvrije) sportprestaties van Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo, Marianne Vos, Tom Boonen [etc.]’.

Dan de pointe: ‘Voor de media zijn meningen tegenwoordig belangrijker dan feiten, emoties belangrijker dan deskundigheid. Bovendien lijkt de klassieke verslaggever die uitrukte om een gebeurtenis te beschrijven, plaats te hebben gemaakt voor de journalist die speculeert op toekomstig nieuws – dat wellicht nooit zal komen (of anders dan gedacht)’. Van Bree somt op: de ongereden Elfstedentocht, het voortijdige afschrijven van Ajax als kampioen en de razendsnel verkruimelde race om het Torentje tussen Roemer en Rutte.

Trots kondigt hij dan ook aan dat hij ‘ouderwets’ is gebleven ‘in het jaar waarin de wereld gewoon doordraaide’: dingen die echt gebeurd zijn, nadat ze gebeurd zijn. Zoals de PC, de belangrijkste sportwedstrijd van Friesland die wel doorging; gewonnen door het partuur Tolsma-Anema-Van Zuiden, met die laatste als Koning. Sereen bericht Het aanzien over het ongeluk van prins Friso, dat één zeer feitelijke pagina krijgt.

Van Brees lovenswaardige streven naar waargebeurd nieuws wordt al op de tweede tekstpagina van een ironische laag voorzien. Daar staat een artikel ‘Dreigende dijkdoorbraak’. Ter verdediging van Van Bree: de dijk brak weliswaar niet door, maar de evacuatie was echt. En, de echte ‘aanzien-ervaring’: ik was de bijna-watersnood van ‘Tolbert’ al lang weer vergeten.

Verder is het weer mooie zinnen sprokkelen in het boek, zoals ‘Mars stond sowieso bekend als een weinig gastvrije planeet’ (marswagentje Curiosity geland, 6 augustus). In het verslag van de affaire Van Rey krijgt de VVD een tik op de vingers: ‘Voorzitter Benk Korthals en partijleider Mark Rutte lieten het bij obligate opmerkingen over het belang van integriteit. Velen hadden een wat principiëler standpunt verwacht van een partij die in zijn verkiezingsprogramma toch juist had gehamerd op krachtdadig en transparant bestuur en een harde aanpak van criminaliteit.’

En ook de huidige nummer twee van de bestsellerlijsten ontkomt niet aan milde spot: ‘Fifty Shades of Grey en de beide vervolgdelen vlogen wereldwijd als hete broodjes over de toonbank.’

    • Arjen Fortuin