Directeur woningcorporatie Vitaal Wonen ontslagen

Directeur Noël Philippen van de Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen is ontslagen. Aanleiding is de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat bestuurder hij zich schuldig gemaakt heeft aan belangenverstrengeling en malversaties, waaronder privéreisjes en privé-uitgaven op kosten van de woningcorporatie.

Directeur Noël Philippen van de Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen is ontslagen. Aanleiding is de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat de bestuurder zich schuldig gemaakt heeft aan belangenverstrengeling en malversaties, waaronder privéreisjes en privé-uitgaven op kosten van de woningcorporatie.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (VVD) informeert vanavond nog de Tweede Kamer per brief over de situatie bij Vitaal Wonen. De raad van commissarissen heeft in het onderzoek erkend dat zij onvoldoende toezicht gehouden heeft op de handelwijze van de directeur.

Op aandringen van Blok volgt nog nader onderzoek naar enkele vastgoedprojecten. Daaruit moet blijken of de schade op de ontslagen directeur kan worden verhaald. De raad van commissarissen heeft besloten in zijn geheel af te treden. Of aangifte gedaan wordt tegen de directeur wordt later beslist.

Onderzoek naar Philippen na publicatie NRC

Het onderzoek naar Philippen begon in augustus vorig jaar na een publicatie in NRC Handelsblad. Daaruit bleek dat Philippen privé 184.000 euro verdiend heeft aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen met aannemers, waaronder een dochter van bouwconcern VolkerWessels.

Uit het onderzoek van de krant bleek eveneens dat Vitaal Wonen een villa kocht die, na te zijn opgeknapt, verhuurd werd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter is inmiddels teruggetreden, hoewel hem volgens de onderzoekers geen strafrechtelijk of civiel verwijt gemaakt kan worden. Ook hield de huisnotaris van Vitaal Wonen in strijd met de Notariswet een verkoopbedrag uit een openbare akte.

Uit het onderzoek is voorts gebleken dat de situatie bij Vitaal Wonen mede kon ontstaan doordat directeur Philippen zijn vader opvolgde als directeur, waarbij zijn vader aanbleef als adviseur.

Regelmatig corporaties in opspraak

Afgelopen jaren zijn grote corporaties regelmatig in opspraak gekomen door risicovolle investeringen, fraude en gebrekkig toezicht. Vitaal Wonen in Limbricht (304 woningen) is een van de kleinste corporaties.

De corporatie zit financieel krap bij kas, aldus bronnen rond de corporatie. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat financieel toezicht houdt op corporaties, heeft het advies gegeven een fusiepartner te zoeken. Vitaal Wonen wordt sinds augustus bestuurd door een interim-directeur.

Directeur Philippen was niet voor commentaar bereikbaar. De ex-voorzitter van de raad van commissarissen wilde niet reageren.