Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Aantal bacheloropleidingen dat wil selecteren is verdubbeld

Verdubbeling selectie bij studies.
Verdubbeling selectie bij studies. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het aantal bacheloropleidingen in Nederland dat komend collegejaar studenten wil selecteren, is bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit een lijst die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs heeft gepubliceerd.

Op deze lijst staan opleidingen in het hbo en wetenschappelijk onderwijs die voornemens zijn een zogenoemde ‘decentrale selectie’ uit te voeren. Dat betekent dat de selectie niet middels loting zal gebeuren, maar dat de instellingen de studenten zelf zullen uitkiezen.

Bij de universitaire bachelors stijgt het aantal opleidingen dat selectie wil toepassen van 26 naar 44, bij hbo-opleidingen van 17 naar 30. Zo spraken de decanen van zes rechtenfaculteiten af om allemaal een numerus fixus in te stellen en (een deel van) de plekken te geven aan studenten die zij zelf kiezen.

Sommige opleidingen reserveren slechts een deel van de plekken voor de uitverkoren studenten en zullende overige plekken verloten, maar de meeste willen voor alle beschikbare plaatsen studenten selecteren.

Selectie aan de poort niet toegestaan

Selectie aan de poort is in Nederland niet toegestaan, met uitzondering van kleinschalige opleidingen met intensief onderwijs. Maar via deze decentrale selectie kunnen opleidingen toch bepalen welke studenten zij toelaten. Daarvoor moeten zij eerst een maximaal aantal studenten (numerus fixus) hebben vastgesteld. Voorheen mochten opleidingen met een fixus slechts de helft van die studenten zelf uitkiezen; de andere helft werd middels loting toegelaten.

In 2011 werden de regels hiervoor door toenmalig minister van Onderwijs Van Bijsterveldt (CDA) aangepast, waardoor nu voor alle plaatsen geselecteerd mag worden. Alleen vwo-scholieren met gemiddeld een acht of hoger op hun eindlijst worden rechtstreeks geplaatst.

Meerdere opleidingen gaan over tot volledige selectie

Buiten verschillende rechtenopleidingen zullen onder meer ook twee opleidingen geneeskunde (in Groningen en Nijmegen) overgaan tot volledige selectie. Andere grote opleidingen die overgaan op het selecteren van alle studenten zijn Bedrijfskunde aan de VU, International business in Maastricht en Groningen en International business administration in Tilburg en aan de Vrije Universiteit.

Uit een rondgang van NRC Handelsblad langs enkele van deze opleidingen blijkt dat zij verschillende methodes kiezen om de selectie vorm te geven. Cijferlijsten, motivatiebrieven, portfolio’s en selectiedagen worden genoemd.

Lees vanmiddag meer over selectie aan de poort in NRC Handelsblad. Abonnees kunnen het artikel vanmiddag vanaf 14.00 uur lezen in de digitale editie.