Zweden

Leeft het? De Zweden beschouwen de Britten als een bondgenoot en kijken bezorgd naar wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De EU gedoogt dat Zweden nog niet tot de euro is toegetreden.

Wat is de reactie? De Zweedse minister van Europese Zaken, Birgitta Ohlsson, zegt dat de interne markt juist behoefte heeft aan strenge regelgeving. Verder legt ze veel nadruk op ‘de Europese waarden.’

Wat betekent dit? Ohlsson doelt op de vrede en veiligheid op het continent. Versplintering van de EU brengt verdere democratisering van de Balkanlanden in gevaar.