Steun voor 4 literaire bladen

De literaire tijdschriften Hollands Maandblad, Liter, Das Magazin en Terras krijgen ieder van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds een bedrag van 25.000 euro.

Het bedrag moet de tijdschriften in staat stellen zich verder te ontwikkelen op papier, internet en in hun publieksbereik. Het Cultuurfonds en het Letterenfonds loofden in september 100.000 euro uit voor vernieuwende plannen van literaire tijdschriften. De beste drie innovatieplannen zouden worden beloond met een eerste, tweede en derde prijs. Uiteindelijk is het geld gelijkelijk verdeeld over vier ‘winnaars’. Tot vorig jaar ontvingen 12 literaire tijdschriften gezamenlijk drie ton rijkssubsidie via het Letterenfonds.

Met de keuze voor het 55 jaar oude Hollands Maandblad, het van oorsprong protestant-christelijke Liter, het digitale Terras en het piepjonge Das Magazin, is gekozen voor diversiteit. In een reactie zegt Toine Donk van Das Magazin: „Met deze subsidie kunnen we onze activiteiten uitbouwen, bijvoorbeeld met een festival. Maar we blijven onze gezonde ondernemingszin koesteren.”

Bastiaan Bommeljé (Hollands Maandblad) is verbaasd dat het geld in vier gelijke stukken is opgedeeld: „Vreugdetranen biggelen over mijn wangen, maar waarom geen winnaar? Verdwaalde de jury in zijn eigen toetsingscriteria? Het is een zonderlinge prijs, maar de bitterballen zijn al besteld.” (NRC)