Rechter verwijt ING misleiding

ING moet een bedrijf uit Brabant een schadevergoeding betalen die kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s. Centraal in de zaak staat de kredietverstrekker die bekend werd met onder meer de reclameslogan ‘Vola Vola Vola, voor geld’. ING verkocht dit onderdeel in 2005, maar hield volgens het gerechtshof in Amsterdam bewust essentiële informatie achter bij de verkoop.

Dit blijkt uit een vonnis van het hof dat eind vorige week openbaar is gemaakt. ING bevestigt dat het hof de kopende partij op een aantal belangrijke punten in het gelijk heeft gesteld. Het gebeurt zelden dat een grote, beursgenoteerde onderneming zoals ING wordt veroordeeld voor misleiding bij een overname.

ING verkocht in 2005 dochter Arenda voor 21,5 miljoen euro aan het in Geldrop gevestigde bedrijf Amodo, van de Brabantse investeerder Frank Zweegers. Arenda verstrekte consumptieve kredieten en hypotheken aan particulieren, onder meer onder de merknaam Vola. Amodo was ook actief in die markt.

Enkele maanden na de verkoop bleek echter dat de portefeuille met leningen en hypotheken bijna niets meer waard was. De leningen waren verstrekt aan klanten die nauwelijks kredietwaardig waren. Volgens Amodo was ING hiervan vóór de verkoop van haar dochter volledig op de hoogte. Het bedrijf klaagde ING aan voor bedrog. ING zou eerder een financieel adviesbureau hebben ingeschakeld om ervoor te zorgen dat er voortaan strenger werd gekeken naar de kredietwaardigheid van klanten bij het verstrekken van leningen. Mede dat was verzwegen voor Amodo, terwijl hieruit zou blijken dat de bank zich al zorgen maakte over het aflossen van de leningen.

Het gerechtshof achtte bewezen dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan het bewust achterhouden van informatie. „ING heeft door – essentiële – informatie niet aan de koper te verstrekken de […] koopovereenkomst geschonden.”

ING werd in eerste aanleg nog in het gelijk gesteld, omdat Amodo te laat zou hebben geklaagd. In hoger beroep oordeelde het hof dat dit niet het geval was. De uitspraak dateert van november vorig jaar, maar is pas enkele dagen geleden vrijgegeven.

Amodo heeft Arenda in 2009 geliquideerd. Er werkten toen zestig mensen. Het hof heeft Amodo verzocht een raming te maken van de geleden schade, waarna het hof de precieze schadeloosstelling gaat vaststellen. Amodo eiste in eerste aanleg 25,1 miljoen euro. ING heeft nog niet bepaald of het tegen het arrest in cassatie gaat. Het concern laat via een woordvoerder weten het arrest nog te bestuderen. ING had in 2011 een omzet van 18,8 miljard euro.

    • Chris Hensen