Portugal boekt succes met obligatieveiling

Het vertrouwen van be- leggers in de periferie van de eurozone keert terug, zo blijkt deze week uit obligatieveilingen.

Eerder dan verwacht heeft Portugal gisteren een succesvolle terugkeer naar de kapitaalmarkten gemaakt. Voor het eerst sinds het euroland in het voorjaar van 2011 noodhulp inriep, gaf het staatschuld met een relatief lange looptijd uit.

De succesvol verlopen veiling illustreert hoe beleggers hun vertrouwen in de periferie van de eurozone terugkrijgen. De Portugese regering sprak van „een belangrijke stap”.

Lissabon wilde 2 miljard euro aan staatspapier (looptijd vijf jaar) uitgeven. De vraag bleek echter zó groot, dat dit werd verhoogd tot 2,5 miljard. De rente bedroeg nog geen 5 procent. Een half jaar geleden was die nog het dubbele.

Portugal profiteert van de relatieve rust op de Europese obligatiemarkten. Deze kalmeerden enigszins sinds de Europese Centrale Bank in juli haar obligatie-opkoopprogramma OMT aankondigde. Dit stelde veel beleggers gerust, die eerst nog vreesden voor of speculeerden op het uiteenvallen van de muntunie.

Ook de twee grote ‘probleemlanden’ Spanje en Italië gebruikten deze windstilte de afgelopen tijd om in hun financieringsbehoefte te voorzien. Zo haalde Madrid eergisteren 7 miljard euro op met tienjarige obligaties. De vraag was ruim drie keer zo groot was als het aanbod. Het verleidde de Spaanse minister De Guindos (van Economische Zaken en Concurrentie) tot de optimistische stelling dat „we de bodem hebben bereikt”.

Portugal is na Ierland het tweede ‘geredde’ euroland dat terugkeert op de kapitaalmarkt. Het profiteert zich graag als ‘goede leerling’ in het klasje van probleemlanden. Anders dan Griekenland proberen de Portugezen de afspraken over bezuinigingen en hervormingen, opgelegd in ruil voor de noodleningen, zo strikt mogelijk na te leven.

Net als Dublin hoopt Lissabon in Europa steun te winnen om de noodleningen later te mogen aflossen. Griekenland wist zo’n langere looptijd vorig jaar al te bedingen. Tijdens de vergadering van ministers van Financiën, maandag, deden de Ieren en Portugezen hiertoe een officieel verzoek. De Portugese minister stelde dat vooral in 2014, 2015 en 2016 te veel aflossingen samenkomen.

Portugal wordt geacht in de loop van 2014 weer volledig zelfstandig terecht te kunnen op de financiële markten. Maar ondanks de succesvolle veiling van gisteren is het de vraag of het daartoe in staat zal zijn. De overheid nog steeds een veel hogere rente dan vóór het uitbreken van de eurocrisis. De Portugese staatsschuld is ondertussen verder gestegen tot 120 procent van het bbp, terwijl de economie door alle bezuinigingen krimpt.

De Portugese regering overweegt gebruik te maken van het ECB-opkoopprogramma OMT. Daartoe zou ze een nieuw hulpverzoek moeten indienen. Een van de OMT-voorwaarden is dat een land nog toegang heeft tot de kapitaalmarkten. Met de veiling van gisteren bewijst Lissabon alvast aardig op weg te zijn.

    • Merijn de Waal