Onderwijsraad: selectie aan de poort voor lerarenopleidingen

LEIDEN - (Illustratie) Leraar voor de klas op het ROC te Leiden. **Beeld mag alleen in algemene en positieve context gebruikt worden** ANP XTRA KOEN SUYK De Onderwijsraad pleit ervoor om niet meer automatisch iedereen toe te laten tot lerarenopleidingen. Foto ANP / Koen Suyk

Er moet een betere selectie aan de poort van lerarenopleidingen komen. Ook moeten leraren en aankomende leraren in het voortgezet onderwijs verplicht een universitaire masteropleiding volgen.

Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan de minister van Onderwijs. De raad signaleert grote kwaliteitsverschillen tussen leraren en ziet dat het aantal leraren dat onbevoegd voor de klas staat toeneemt. Terwijl het aantal leraren met een universitaire opleiding afneemt. Lerarenopleidingen moeten daarom actief goede studenten werven en trajecten opzetten voor excellente studenten.

Ook vindt de Onderwijsraad dat leraren en schoolleiders zich verplicht moeten bij- en nascholen. Door hogere eisen te stellen aan de opleidingen moet het beroep volgens de Onderwijsraad professioneler worden. Daarmee wordt het aantrekkelijker om voor dit beroep te kiezen. De Onderwijsraad vindt dat de aanpak van het lerarentekort tot nu toe onvoldoende succes heeft gehad.

Goed moment

Volgens de Onderwijsraad is nu het juiste moment om de kwaliteit te vergroten van de lerarenopleidingen omdat het lerarentekort tijdelijk meevalt door dalende leerlingaantallen, de economische crisis en het beleid om oudere leraren langer in het onderwijs te houden.

    • Anouk Eigenraam