Handel in CO naar dieptepunt 2

De prijs van emissierechten heeft gisteren een nieuw dieptepunt bereikt. Het laagterecord viel samen met onderhandelingen in Brussel om het emissiehandelssysteem ETS nieuw leven in te blazen. Dit ETS is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De prijs van emissierechten bedraagt nog maar 4,85 euro, terwijl die volgens de meeste deskundigen zeker 20 euro zou moeten zijn om emissiehandel goed te laten werken.

Duitsland zag zich vorige week genoodzaakt een veilig van emissierechten af te blazen, omdat de minimumprijs niet werd gehaald. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zei deze week dat de handel aan de rand van de afgrond staat.

De Europese Commissie wil de veiling van een deel van de toekomstige emissierechten uitstellen – de zogeheten backloading. Het voorstel in om met de veiling van 9 miljoen emissierechten te wachten tot de prijs voldoende is gestegen.

Omdat EU-landen in het verleden te veel emissierechten gratis hebben uitgedeeld, is het aanbod te groot. Door de economische crisis hebben bedrijven bovendien hun productie teruggeschroefd, zodat de vraag naar emissierechten juist is gedaald. Voor de meeste bedrijven is het goedkoper om door te gaan met de uitstoot van broeikasgassen en emissierechten bij te kopen, dan om dure energiebesparende maatregelen te nemen.

De backloading stuit op veel kritiek. Met name Polen, dat nog veel zwaar vervuilende bruinkoolcentrales heeft, zou hard door de maatregel worden getroffen. Ook veel bedrijven vrezen zien de CO2-prijs het liefst laag blijven. Zij vrezen voor grote kosten in tijden van crisis.

Gisteren eiste Groot-Brittannië juist dat nog meer emissierechten (1,2 miljard) voorlopig worden achtergehouden. De milieucommissie van het Europees Parlement brengt op 19 februari advies uit aan de Commissie. Veel hangt af van de positie van Duitsland.