'Extremisten Mali geëxecuteerd'

Mensenrechtenorganisaties krijgen steeds meer berichten over Malinese militairen die vermeende aanhangers van de moslimextremisten executeren. Ook worden wraakacties van burgers gemeld tegen Arabieren en Toeareg, etnische groepen die worden geassocieerd met de extremisten. „We roepen de Malinese autoriteiten, en de Franse en West-Afrikaanse militairen op alles in het werk te stellen om burgers te beschermen”, zei Human Right Watch. Ook Amnesty International heeft berichten gekregen over militairen die burgers executeren. AP

Lees meer op pagina 12&13