Davos: kritiek en begrip voor Cameron

Reacties in Davos van zakenwereld en politiek op de rede van premier Cameron zijn kritisch. Men vreest onzekerheid.

De Britse premier Cameron sprak vanochtend op het World Economic Forum in Davos de kritiek tegen dat zijn land zich isoleert met het besluit om de verhouding met de Europese Unie tot onderwerp van een referendum te maken. ,,We keren Europa niet de rug toe", bezwoer hij een zaal vol internationale kopstukken uit bedrijfsleven en politiek, een dag na de veelbesproken rede waarin hij het referendum aankondigde. ,,We zetten ons in voor een opener, flexibeler en concurrerender Europa, waar het VK deel van uitmaakt.”

De veranderingen die de eurozone in gang heeft gezet dwingen de Britten om te reageren, aldus Cameron. ,,Er komt een bankenunie, misschien ook een begrotingsunie. Het is onwaarschijnlijk dat ons land ooit tot de euro zal toetreden, maar we kunnen deze veranderingen niet negeren. Het meest riskante zou zijn, achterover leunen en niets doen.”

De aankondiging van het Britse referendum kreeg gisteren in Davos veel kritische reacties, maar ook begrip. De Italiaanse premier Monti dat hij erop vertrouwt dat de Britten, als het tot een referendum komt, ervoor zullen kiezen om in de Europese Unie te blijven. ,,Als je de kiezer maar de fundamentele vraag stelt: wil je dat we erin blijven of eruit stappen? Dan zullen de voor- en de nadelen wel duidelijk worden.’’ De EU, zei hij ook, ,,heeft geen behoefte aan Europeanen-met-tegenzin’’.

Zijn Zweede collega Reinfeldt toonde begrip voor het besluit van Cameron om een referendum te houden. Maar veel deelnemers aan de conferentie in Davos toonden zich ongerust over de onzekerheid die het perspectief van een referendum de komende jaren te weeg zal brengen. Moet Europa zich de komende jaren, net nu zich economisch herstel begint af te tekenen, zijn energie stoppen in de verhouding met de Britten, was de breed gedeelde zorg. De topman van reclamebureau WPP, Martin Sorrell, waarschuwde zelfs dat de uittreding van Britten een van de grootste bedreigingen voor de wereldeconomie is.

De nestor van internationale diplomatie, de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger, nam vanochtend in Davos kort voor de Britse premier sprak, uitdrukkelijk afstand van Cameron. „Europa moet zich van een economische eenheid ontwikkelen tot een politieke eenheid”, zei Kissinger. Het vinden van een goede balans tussen groei en bezuinigen is volgens Kissinger de grote kwestie waar Europa nu voor staat. Maar cruciaal is volgens hem ook dat het idee van Europese eenheid behouden blijft.

Cameron reageerde door te zeggen: ,,Als die politieke eenheid een soort land zou zijn, dan ben ik er tegen. Maar als het betekent meer politieke wil tot samenwerking, zoals wij de Fransen nu helpen in Mali, dan zal ik me ervoor inzetten. Maar een gecentraliseerde EU? Not for me, and not for Britain.”

    • Juurd Eijsvoogel