Brieven over parttime werken

In het buitenland hebben meer vrouwen geen baan

Beatrijs Smulders gaat in op het Oeso-rapport waaruit blijkt dat nergens ter wereld zo veel vrouwen parttime werken als in Nederland (Opinie, 22 januari). De Oeso vreest dat deze vrouwen bij echtscheiding en crisis in een armoedeval komen.

Zoals gewoonlijk vergeet de Oeso in haar verhaal mee te nemen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen bijna nergens ter wereld groter is dan in Nederland. Een deel van de vrouwen die in Nederland parttime werkt, werkt in het buitenland helemaal niet. Het lijkt me gemakkelijker om bij echtscheiding of crisis vanuit een parttimebaan meer te gaan werken dan om een goede baan te vinden na jarenlang uit het arbeidsproces te zijn geweest.

Maaike Kamps

Bennebroek

Dit pleidooi van Smulders leidt tot parttimearmoede

Opgegroeid in een liberaal feministisch gezin – mijn vader (1920) was de grootste feminist die ik gekend heb – heb ik als vrouw geleerd dat zelfstandigheid je grootste goed is: zelfstandigheid in besluitvorming, een eigen mening hebben en bovenal economische zelfstandigheid.

Helaas leidt het door Smulders geroemde parttimewerk vaak tot parttimearmoede en tot een parttimepensioen.

Over de toekomstige pensioenachterstanden van vrouwen is ruim gepubliceerd. In Nederland heeft 64 procent van de vrouwen een baan. Van hen is slechts 52 procent economisch zelfstandig. Dit komt vooral doordat bijna driekwart een parttimebaan heeft.

Dit zijn geen cijfers om vrolijk van te worden, zeker niet als je in aanmerking neemt dat eenderde gaat scheiden. Hoe is je arbeidsperspectief en je opgebouwde pensioen als je op je veertigste gaat scheiden, je maximaal twaalf jaar partneralimentatie krijgt en je op je 52ste de arbeidsmarkt opkomt zonder relevante werkervaring? De alimentatie is gestopt en je parttimebaan levert niet voldoende op voor een volledig huishouden. Ook je ooit gevolgde opleiding geeft na jaren van achterstallig onderhoud niet meer de garantie op een zelfstandig bestaan.

Als een echte liberaal moet mij dit niets uitmaken – ik heb er niets mee te maken wat men achter zijn eigen voordeur doet – maar leg dan te zijner tijd niet de rekening bij de maatschappij neer als je in de kracht van je arbeidzame leven om welke reden dan ook hebt besloten parttime – of helemaal niet – te werken.

Paulien van Stijn

Nootdorp

    • Maaike Kamps
    • Paulien van Stijn