Psychiaters boos over bezuinigingsvoorstel CvZ

Psychiaters reageren verbijsterd op het ‘conceptadvies’ van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) om de behandeling van tal van psychische stoornissen uit het basispakket van de zorgverzekering te halen. Minister Schippers benadrukt intussen dat er nog geen besluit over het CvZ-advies is genomen.

Foto ANP / Roos Koole

Psychiaters reageren verbijsterd op het ‘conceptadvies’ van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) om de behandeling van tal van psychische stoornissen uit het basispakket van de zorgverzekering te halen. Minister Schippers benadrukt intussen dat er nog geen besluit over het CvZ-advies is genomen.

Het conceptadvies van het CvZ lekte gisteravond uit. Het orgaan stelt voor alle psychische stoornissen die nu als ‘lichamelijk’ getypeerd worden, uit het basispakket te halen. Deze behandelingen zouden patiënten zelf moeten betalen. Het college verstaat onder ‘lichamelijke’ stoornissen onder andere dementie en delirium (wat veel voorkomt bij ouderen en alcoholverslaafden) maar bijvoorbeeld ook verslavingsproblematiek.

Psychiaters zijn het ‘totaal oneens’ met advies

De acht hoogleraren wier mening onlangs door het CvZ was gevraagd over het advies, zijn het “totaal oneens” met het advies dat eruit is gekomen. Aartjan Beekman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), zegt vanmiddag in NRC Handelsblad:

“Ons is gevraagd hoe we de stijgende kosten in de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen en psychische klachten konden beperken. We hebben juist gezegd dat je níét in het basispakket moet snijden. Sinds vorig jaar houden alle psychiaters en ggz-instellingen zich aan een afgesproken kostenstijging van maximaal 2,5 procent. Dát is de beste manier om de kosten te beteugelen. Zo gaan we de komende jaren het aantal bedden in psychiatrische instellingen met eenderde terugbrengen.”

Het conceptadvies is volgens de hoogleraren “duidelijk geschreven door mensen achter een bureau die geen idee hebben van psychiatrie”, zegt Beekman. Volgens hem zijn er wel mogelijkheden om te bezuinigen op de behandeling van tijdelijke psychische klachten, zoals depressie na een echtscheiding:

“Maar dat heeft niets te maken met een onderscheid tussen ‘lichamelijke en psychische’ oorzaken. De meeste psychiatrische stoornissen zijn erfelijk en die zou je dus ‘lichamelijk’ kunnen noemen: adhd, schizofrenie, depressie, dementie.”

Schippers: politiek hoeft advies niet te volgen

Over het conceptadvies wordt nog overlegd met deskundigen, patiënten én het ministerie van VWS voordat in maart een definitieve selectie wordt gemaakt. Minister Schippers benadrukte vanmiddag volgens de NOS dat het advies nog niet definitief is en dat de politiek het advies ook niet per se hoeft over te nemen. Als er bezuinigd gaat worden op de GGZ gebeurt dat volgens Schippers niet voor 2015.

Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) vindt het uitlekken van het conceptadvies bezwaarlijk, zegt ze tegen NRC:

“Dit is de derde keer dat een conceptadvies van het CvZ uitlekt. Dat zaait onnodig paniek onder patiënten. Want het advies wordt altijd nog veranderd nadat het concept is opgesteld. Dat bleek in het najaar ook toen het concept over vergoeding van medicijnen voor de ziekte van Pompe uitlekte.”