Psychiaters boos over bezuiniging

Verbijsterd. Zo reageren psychiaters op het ‘conceptadvies’ van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), dat gisteravond uitlekte. Het CvZ, een overheidsorgaan dat het basispakket vaststelt, wil de behandeling van tal van psychische stoornissen uit het basispakket van de zorgverzekering halen. Men zou die hulp dan zelf moeten betalen.

De behandeling door psychiaters van alle psychische stoornissen die het CvZ nu typeert als ‘lichamelijk’, zou eruit moeten. Het college, dat het kabinet adviseert, verstaat onder ‘lichamelijke’ stoornissen onder andere dementie en delirium (wat veel voorkomt bij ouderen en alcoholverslaafden) maar bijvoorbeeld ook verslavingsproblematiek.

In het basispakket zit alle essentiële zorg waar iedereen in Nederland verplicht voor verzekerd is. Voor een hoger bedrag is het mogelijk zich aanvullend te verzekeren voor allerlei zaken, van extra fysiotherapie tot ‘reïncarnatietherapie’. Over het conceptadvies wordt nog overlegd met deskundigen, patiënten én het ministerie van VWS voordat in maart een definitieve selectie wordt gemaakt.

De acht hoogleraren wier mening onlangs door het CvZ was gevraagd over het advies, zijn het „totaal oneens” met het advies dat eruit is gekomen. Aartjan Beekman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): „Ons is gevraagd hoe we de stijgende kosten in de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen en psychische klachten konden beperken. We hebben juist gezegd dat je níét in het basispakket moet snijden. Sinds vorig jaar houden alle psychiaters en ggz-instellingen zich aan een afgesproken kostenstijging van maximaal 2,5 procent. Dát is de beste manier om de kosten te beteugelen. Zo gaan we de komende jaren het aantal bedden in psychiatrische instellingen met eenderde terugbrengen.”

Het conceptadvies is volgens de hoogleraren „duidelijk geschreven door mensen achter een bureau die geen idee hebben van psychiatrie”, zegt Beekman. Volgens hem zijn er wel mogelijkheden om te bezuinigen op de behandeling van tijdelijke psychische klachten, zoals depressie na een echtscheiding. „Maar dat heeft niets te maken met een onderscheid tussen ‘lichamelijke en psychische’ oorzaken. De meeste psychiatrische stoornissen zijn erfelijk en die zou je dus ‘lichamelijk’ kunnen noemen: adhd, schizofrenie, depressie, dementie.”

Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) vindt het uitlekken van het conceptadvies bezwaarlijk. „Dit is de derde keer dat een conceptadvies van het CvZ uitlekt. Dat zaait onnodig paniek onder patiënten. Want het advies wordt altijd nog veranderd nadat het concept is opgesteld. Dat bleek in het najaar ook toen het concept over vergoeding van medicijnen voor de ziekte van Pompe uitlekte.”