Jaarlijks worden 3 op de 100 mensen psychisch ziek

Drie van iedere honderd Nederlanders krijgen jaarlijks een psychische ziekte. Het betekent dat er ieder jaar bij ruim 190.000 Nederlanders een depressie, een angststoornis of bijvoorbeeld een psychose door alcohol- of drugsmisbruik aan het licht komt. Jonge mensen, vrouwen en mensen met een lagere opleiding of met een laag inkomen hebben de meeste kans op een geestesziekte.

De cijfers rollen uit de eerste vervolgmeting van het Nemesis-2-onderzoek. Dat grote psychiatrisch-epidemiologische onderzoek wordt gedaan bij 18- tot 64-jarigen. Buiten beeld blijven dus depressie en andere psychiatrische aandoeningen bij ouderen – een groeiend probleem in een vergrijzende samenleving.

Mensen die scheidden of door de dood een partner verloren, hun werk verloren of beduidend minder gingen verdienen, hadden een grotere kans op een psychische stoornis. Net zoals mensen die voor het eerst een lichamelijke ziekte kregen.

Nemesis-2 startte eind 2007. In anderhalf jaar tijd hebben onderzoekers toen ruim 6.600 mensen gesproken, representatief voor de Nederlandse bevolking, en bij hen vragenlijsten afgenomen. Drie jaar later is geprobeerd om diezelfde mensen opnieuw te onderzoeken. Ruim 80 procent van de oorspronkelijke deelnemers liet zich opnieuw ondervragen. De resultaten daarvan zijn vorige week gepubliceerd. Er komt nog een tweede vervolgmeting.

Door het herhalingsonderzoek bij dezelfde groep wordt bekend of mensen voor het eerst, of bij herhaling een psychische ziekte krijgen. In hun rapport concluderen de onderzoekers van het Utrechtse Trimbos dat het voor het eerst ontstaan van een psychiatrische ziekte geen zeldzaamheid is. Dat overkwam in de drie jaar tussen de basis- en vervolgmeting 9 procent van de deelnemers.

Nemesis-2 ‘loopt’ precies tien jaar achter op Nemesis-1. Dat was het eerste grote epidemiologische onderzoek naar psychische ziekten in Nederland. Het aantal mensen dat zo’n ziekte krijgt, is in Nederland in die tien jaar ongeveer gelijk gebleven.

    • Wim Köhler