Aegon: lage rente leidt tot 'zeer gevaarlijke' praktijken

De relatief lage rente kan tot gevolg hebben dat verzekeraars niet meer volledig aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Deze waarschuwing deed Alex Wynaendts, topman van de Nederlandse verzekeraar Aegon, vanmorgen in de Britse zakenkrant Financial Times.

Wynaendts waarschuwt voor de „zeer gevaarlijke” praktijk waarbij de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een gegarandeerd hoog rendement geven, terwijl de rente op een laag niveau is. Wanneer die rente laag blijft, kunnen verzekeringsmaatschappijen op de lange termijn niet aan hun verplichtingen voldoen. „De garanties kunnen te gevaarlijk worden”, aldus Wynaendts. Door de lage rente krijgen de verzekeraars naar verwachting op termijn te weinig geld binnen om hun gemaakte afspraken na te komen.

De topman van Aegon is niet de enige die een waarschuwing laat horen in reactie op de relatief lage rente. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s liet deze week weten dat de lage rentes de kredietwaardigheid van de verzekeraars aantasten en moeten leiden tot een aanpassing van het bedrijfsmodel. Wanneer dat niet gebeurt zou dat kunnen leiden tot een neerwaartse aanpassing van de kredietwaardigheid van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, aldus Standard & Poor’s.

De waarschuwing van Wynaendts geldt voor levensverzekeringen en spaar- en pensioenproducten. Het gaat daarbij volgens de Europese toezichthouder op dit gebied over een markt met een omvang van 415 miljard euro. Door een versobering van de staatspensioenen wordt het belang van aanvullende pensioenen en verzekeringsproducten steeds belangrijker.

In een recent rapport van Barclays bank wordt een vergelijking gemaakt met de situatie in Japan, waar verzekeringsmaatschappijen niet aan hun verplichtingen konden voldoen omdat de lage rente te weinig inkomsten genereerde voor de maatschappijen. Dat had tot gevolg dat niet kon worden voldaan aan de verplichtingen die in de polissen waren af gesproken.

In Duitsland heeft de toezichthouder deze week de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen aangespoord om met een lage rente rekening te houden in de berekeningen. Sinds 2000 is deze rente al verlaagd van 4 naar 1,75 procent, maar omdat het gaat om langlopende verplichtingen werkt het effect daarvan pas laat door.

Bij de huidige lage rente moet je volgens Wynaendts „het lef” hebben om bepaalde producten uit de markt te nemen. „Het kan gewoon niet uit in het huidige lage renteklimaat”, aldus de Aegon-topman in de Financial Times.