'Zekerheid en waardigheid voor ieder'

President Barack Obama kisses first lady Michelle Obama as their daughters Sasha, left, and Malia, second from left, look on during the Inaugural parade, Monday, Jan. 21, 2013, in Washington. Thousands marched during the 57th Presidential Inauguration parade after the ceremonial swearing-in of President Barack Obama. (AP Photo/Gerald Herbert)
President Barack Obama kisses first lady Michelle Obama as their daughters Sasha, left, and Malia, second from left, look on during the Inaugural parade, Monday, Jan. 21, 2013, in Washington. Thousands marched during the 57th Presidential Inauguration parade after the ceremonial swearing-in of President Barack Obama. (AP Photo/Gerald Herbert) AP

Deze generatie Amerikanen is beproefd door crises die onze vastberadenheid hebben gesterkt en onze veerkracht hebben bewezen. Een decennium van oorlog loopt nu ten einde. Economisch herstel is begonnen. De mogelijkheden van Amerika zijn onbeperkt, want wij bezitten alle kwaliteiten die deze wereld zonder grenzen vereist: jeugd en inzet, verscheidenheid en openheid; een oneindig vermogen tot risico en een gave tot vernieuwing.

Want wij, het volk, begrijpen dat ons land niet kan slagen als het een slinkend aantal zeer goed gaat en een groeiend aantal zich nauwelijks staande kan houden. Wij geloven dat de Amerikaanse welvaart op de brede schouders moet rusten van een opkomende middenklasse.

Wij, het volk, geloven nog altijd dat elke burger een minimum aan zekerheid en waardigheid verdient. We moeten zware keuzes maken om de kosten van de gezondheidszorg en de omvang van ons tekort terug te dringen. Maar wij verwerpen het idee dat Amerika moet kiezen tussen de zorg voor de generatie die dit land heeft opgebouwd en de investering in de generatie die zijn toekomst op zal bouwen. Want wij denken aan de lessen van het verleden, toen de laatste levensjaren in armoede werden doorgebracht en ouders van een kind met een gebrek nergens terecht konden.

Wij, het volk geloven nog altijd dat wij als Amerikaan niet alleen iets verplicht zijn aan onszelf, maar ook aan ons nageslacht. Wij gaan een antwoord vinden op de dreiging van klimaatverandering, omdat we anders onze kinderen en toekomstige generaties verraden. Misschien ontkennen sommigen nog het overweldigende bewijs van de wetenschap, maar niemand kan ontkomen aan de verwoestende gevolgen van razende branden en verzengende droogte en steeds zwaardere stormen.

De weg naar duurzame energiebronnen zal lang en soms moeilijk zijn. Maar Amerika mag deze overgang niet tegenhouden, we moeten erin vooropgaan. We mogen de techniek die nieuwe banen en bedrijvigheid oplevert niet aan andere landen overlaten, we moeten die belofte naar ons toe trekken. Zo zullen we onze economische levenskracht en onze nationale schatten bewaren – onze bossen en waterwegen, onze akkerlanden en besneeuwde bergtoppen.

Wij, het volk geloven dat veiligheid en duurzame vrede geen blijvende oorlog vereisen. We zullen ons volk verdedigen en onze waarden in stand houden dankzij de kracht van wapens en de rechtsstaat. Wij zullen de moed tonen om onze geschillen met andere volken vreedzaam proberen op te lossen – niet omdat we naïef zijn over de gevaren maar omdat betrokkenheid achterdocht en angst kan wegnemen.

Amerika zal in alle uithoeken van de wereld het anker van sterke bondgenootschappen blijven. En wij zullen de instellingen vernieuwen die bijdragen aan ons vermogen om buitenlandse crises te beheersen, omdat niemand een groter belang bij een vreedzame wereld heeft dan haar machtigste volk. Wij zullen de democratie ondersteunen van Azië tot Afrika, van Amerika tot het Midden-Oosten, omdat onze belangen en ons geweten ons dwingen te handelen namens hen die naar vrijheid verlangen. En wij moeten een bron van hoop zijn voor armen, zieken, randfiguren, slachtoffers van vooroordelen – niet uit liefdadigheid, maar omdat de vrede in onze tijd het voortdurende onderhoud vereist van de beginselen van onze overtuiging: verdraagzaamheid en kansen, menselijke waardigheid en gerechtigheid.

Wij Amerikanen verkondigen vandaag dat de meest evidente waarheid, dat wij allemaal als gelijken zijn geschapen, de ster is die ons nog steeds leidt; net zoals zij onze voorouders heeft geleid door Seneca Falls, en Selma, en Stonewall; het is nu de taak van onze generatie om voort te zetten wat de pioniers zijn begonnen. Want onze reis zal niet zijn volbracht totdat onze vrouwen, onze moeders en onze dochters een inkomen verdienen dat in overeenstemming is met hun inspanningen. Onze reis zal niet zijn volbracht tot onze homoseksuele broeders en zusters voor de wet als ieder ander worden behandeld, want als we werkelijk als gelijken zijn geschapen, moet de liefde die wij elkaar betonen ook gelijk zijn. Onze reis zal niet zijn volbracht tot geen enkele burger meer gedwongen is uren te wachten voordat hij zijn stemrecht kan uitoefenen. Onze reis zal niet zijn volbracht tot we een betere manier vinden om de hardwerkende, hoopvolle immigranten te verwelkomen die Amerika nog steeds zien als een land van ongekende mogelijkheden, en tot intelligente jonge studenten en technici in onze beroepsbevolking worden opgenomen in plaats van het land te worden uitgezet. Onze reis zal niet zijn volbracht tot al onze kinderen, van de straten van Detroit tot de heuvels van Appalachië en de stille lanen van Newtown, weten dat ze worden gekoesterd en altijd veilig zullen zijn.

Dat is de taak van onze generatie – om deze woorden, deze rechten, deze waarden van het leven en de vrijheid, en dit nastreven van geluk werkelijkheid te maken voor iedere Amerikaan. Als we recht willen doen aan de beginselen van onze founding fathers betekent dat niet dat we het over alles in het leven eens moeten zijn. Het betekent niet dat we vrijheid allemaal op dezelfde manier moeten definiëren of dat we exact hetzelfde pad naar het geluk moeten volgen. De vooruitgang dwingt ons niet eeuwenoude debatten over de rol van de overheid voor eens en altijd te beslechten, maar vraagt wel van ons dat we in onze eigen tijd handelend optreden.

Want er staan ons nu beslissingen te wachten en we kunnen ons geen uitstel meer veroorloven. We mogen absolutisme niet voor principes aanzien, of de politiek vervangen door spektakel, of schimpscheuten zien als redelijk debat. We moeten handelen, in het besef dat ons werk niet volmaakt zal zijn. We moeten handelen, in de wetenschap dat de overwinningen van vandaag slechts gedeeltelijke triomfen zullen zijn en dat het aan degenen is die hier over vier, veertig en vierhonderd jaar zullen staan om de tijdloze geest door te geven die ons ooit is overgedragen in een kale hal in Philadelphia.

U en ik, als burgers, hebben de macht om de koers van dit land te bepalen. U en ik, burgers, hebben de plicht om de debatten van onze tijd te bepalen – niet alleen door de stem die we uitbrengen, maar ook door de stem die we verheffen ter verdediging van onze oudste waarden en eeuwige idealen.

Dit is een bewerkte en ingekorte versie van de toespraak van Barack Obama.