Stellingen

Het verdient aanbeveling om in de tekst van de bankierseed de volgende zinsnede uit de artseneed toe te voegen: „Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden”.

Marc M. Kramer

Rijksuniversiteit Groningen

De hoge kosten van de gezondheidszorg zijn in hoge mate te wijten aan het falen van de volksgezondheid om onze leefstijl gunstig te beïnvloeden.

Martine f. Luxwolda

Rijksuniversiteit Groningen