Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Rechter geeft stalker ‘digitaal straatverbod’

Een man uit Noord-Holland heeft vorige maand van de rechter een sociaal mediaverbod van één jaar gekregen. Hij moet zijn profielen op Hyves en Facebook verwijderen en zijn blog sluiten. De uitspraak is onherroepelijk.

Daarmee willigde de rechter het verzoek van zijn ex-partner in, tegen wie de man een lastercampagne op internet voerde. Hij bracht op zijn sites zijn vrouw in verband met seksueel misbruik, pedofilie, prostitutie, nazisme en psychische aandoeningen.

De man kreeg twee dagen de tijd om zelf zijn profielen te verwijderen. Zijn ex-partner mag in zijn plaats Hyves en Facebook bevelen zijn accounts te verwijderen als hij dat niet doet. Deze zogeheten ‘vervangende toestemming’ om andermans sociale mediaprofiel van internet te laten verwijderen wordt incidenteel in stalkingzaken toegepast. Bij conflicten over domeinnamen komt een rechtstreeks via de provider gedwongen overdracht vaker voor.

De rechter had de man eerder al bevolen te stoppen met het verspreiden van beledigingen over de vrouw en hun kinderen. Hij maakte via Facebook onder meer een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming openbaar. Ook had hij een gebiedsverbod gekregen, waar hij zich niet aan hield. De rechter oordeelt dat hij drie dagen hechtenis krijgt voor iedere keer dat hij het verbod overtreedt.

De rechter verwierp het verweer van Hyves dat sociale mediaprofielen privé zijn en dus niet voor het publiek toegankelijk. De rechter is het daar niet mee eens: de vrouw heeft wel toegang tot die informatie, nu ze daar onder meer via zoekmachine Google makkelijk bij kan.

Vlak na de zomer had de rechter hem al bevolen om de informatie van zijn internetpagina’s te verwijderen, op straffe van een dwangsom van 250 euro.

De recente veroordeling is opgelegd door de Amsterdamse kortgedingrechter Harm Brouwer, tot juni 2011 voorzitter van het college van procureurs-generaal. De eis werd ingediend door advocaat Danusia Bialkowski. Zij vindt dat deze zaak laat zien dat burgers het pesten op internet kunnen beteugelen door profielen te laten verwijderen, mits het gaat om onrechtmatige uitlatingen. De uitspraak komt nu in de openbaarheid omdat de appèltermijn deze week verliep en de uitspraak nu definitief is geworden.