Onaanvaardbaar risico

De groepen 5 t/m 8 van de basisschool waarop ook mijn elfjarige dochter zit, gaan naar het zwembad. Hiervoor is ouderbegeleiding nodig. Ik hoef niet mee: mijn dochter ziet het niet zitten haar klasgenoten te confronteren met haar moeder in badpak. Hoewel ik niet slecht proportioneerd ben, kan ik hier begrip voor opbrengen. Omdat ik echter weet dat het niet altijd makkelijk is om voldoende begeleiding te krijgen, stel ik voor om mee te fietsen en vervolgens, gekleed, langs de badrand te superviseren. Dit levert de volgende reactie op: „Nee, want dan gaan de andere moeders jou overhalen om toch te zwemmen, en dat risico, mama, dat kan ik niet nemen!”

Angelique Logeman

    • Angelique Logeman