NMa: dit jaar ten minste zeven ziekenhuisfusies

Er komt nu een grote fusie in de regio Den Haag.

Den Haag. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht dit jaar ten minste zeven fusies van ziekenhuizen. Dat zegt NMa-bestuurder Henk Don in een toelichting op de jongste fusie die goedgekeurd is. Gisteren maakte de toezichthouder bekend dat de Reinier de Graaf Groep (Delft, Voorburg, Naaldwijk) mag samengaan met het HagaZiekenhuis uit Den Haag.

Het aantal ziekenhuizen in Nederland daalt gestaag (nu rond de 90) doordat instellingen samengaan. Nog nooit is een ziekenhuisfusie afgekeurd. De laatste tijd hebben sommige artsen, economen en politici kritiek op de fusies. Zij stellen dat schaalvergroting tot onnodig hoge kosten leidt. Volgens hen is de ideale grootte 300 bedden; veel ziekenhuizen hebben nu meer dan 600 bedden. Ook vragen ze zich af of sommige ziekenhuizen niet te groot worden om patiëntvriendelijk te blijven.

De fusie in de regio Den Haag stuit volgens Don op weinig problemen omdat er genoeg alternatieve ziekenhuizen in de buurt zijn. Dat is het belangrijkste criterium waarop de NMa fusies toetst: wordt de concurrentie in belangrijke mate beperkt of niet. Ofwel: hebben verzekeraar en patiënt nog iets te kiezen?

Eind vorig jaar keurde de NMa drie omstreden fusies goed. Don is ervan overtuigd dat de groeiende macht van de zorgverzekeraars genoeg tegenwicht biedt aan de macht bij ziekenhuizen waardoor de kans op prijsstijgingen beperkt is. NRC