Hogere kans op oogziekte door aspirine

Mensen die dagelijks een aspirientje slikken om zichzelf tegen een hartaanval of beroerte te beschermen, hebben tweemaal zoveel kans op maculadegeneratie als mensen die geen aspirine slikken. Maculadegeneratie is een oogziekte die op den duur tot blindheid leidt. De kans daarop is verhoogd na meer dan tien jaar aspirinegebruik. Dat schrijven Australische onderzoekers in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Mensen met een hart- of vaatziekte slikken vaak dagelijks een lage dosis aspirine (80 milligram) om de kans op een hartaanval of herseninfarct te verkleinen. De kans daarop daalt dan met ongeveer 25 procent. In Nederland slikken ongeveer 1,2 miljoen mensen zo’n dagelijks ‘hartaspirientje’. Richtlijnen voor artsen ontraden het voorschrijven van aspirine bij mensen met alleen een verhoogd risico op infarct of beroerte, zonder hartziekte. Er is discussie over, ook omdat aspirine mogelijk beschermt tegen darmkanker.

Een jaar geleden lieten Europese oogartsen voor het eerst duidelijk zien dat lang aspirine slikken de kans op maculadegeneratie verhoogt. Met een groot en al lang lopend onderzoek hebben Australische artsen het nu opnieuw aangetoond. De afweging tegen andere aspirinerisico’s moet nog plaatsvinden.

Langdurig aspirinegebruik bevordert ‘natte maculadegeneratie’: de vorm waarbij in het netvlies nieuwe, slecht aangelegde bloedvaatjes groeien. De ziekte is de belangrijkste oorzaak van blindheid op hoge leeftijd. In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen maculadegeneratie. Jaarlijks komen er 10.000 patiënten bij.